SDG 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie. Ook internet voor iedereen is essentieel.

NOOT: Onderstaande beleidsacties zijn slechts voorbeelden van hoe de lokale vertaling van SDG 9 er zou kunnen uitzien in een Vlaamse stad of gemeente. Dergelijke acties maken uiteraard best deel uit van een weldoordacht en structureel beleid inzake infrastructuur (of industrie, innovatie, werk, energie, transport, enz.). De lijst dient ter inspiratie en is in geen geval exhaustief.

 Deze actie heeft een link met volgende SDGs
Ondersteun bedrijven en ondernemingen die charters i.v.m. duurzaam ondernemen onderschrijven (bijvoorbeeld Charter van Voka).SDG 8
Werk samen met bedrijven en ondernemingen om hun infrastructuur en terreinen te verduurzamen, bijvoorbeeld door meer groenaanleg en meer energie-efficiënte gebouwen.SDG 7, SDG 8, SDG 15, SDG 17
Zet in op duurzame, energiezuinige maatregelen in de eigen gemeentelijke gebouwen zoals zonnepanelen, warmtepomp, isolatie, groendaken, enz.SDG 7, SDG 13
Vraag aandacht voor waterdoorlatend beton en groendaken, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. SDG 6
Ontwikkel een digitaal platform waarop verenigingen, scholen en bedrijven in de gemeente hun infrastructuur met elkaar kunnen delen.SDG 17
Spoor lokale bedrijven aan om een duurzaam logistiek systeem te installeren (bijvoorbeeld door transporten te bundelen of te kiezen voor elektrisch vervoer). SDG 7, SDG 8
Zet in op een sterker uitgebouwd netwerk van openbaar vervoer.SDG 11, SDG 13
Stimuleer innovatie en onderzoek door ruimten ter beschikking te stellen voor jonge onderzoekers en startende ondernemers, met een aanbod van gemeenschappelijke diensten, begeleiding, promotiecampagnes, enz. 
Ga creatief en duurzaam om met leegstand. Reik bijvoorbeeld prijzen uit voor creatieve herbestemmingsprojecten of werk samen met duurzame pop-up-projecten.SDG 8, SDG 11
Beleg het kapitaal van de gemeente in duurzame financiële producten en ondernemingen.SDG 16
Schrijf duurzame overheidsopdrachten uit.SDG 8
Voorzie gratis internetgebruik in de bibliotheek.SDG 4, SDG 10
Organiseer ICT-cursussen voor jong en oud.SDG 4
​Hou bij innovatie en evoluties in digitalisering en technologie rekening met personen voor wie dit minder voor de hand liggend is, zoals ouderen, laaggeschoolden en anderstaligen. ​​SDG 10