SDG 8 - Eerlijk werk en economische groei

​Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

NOOT: Onderstaande beleidsacties zijn slechts voorbeelden van hoe de lokale vertaling van SDG 8 er zou kunnen uitzien in een Vlaamse stad of gemeente. Dergelijke acties maken uiteraard best deel uit van een weldoordacht en structureel beleid inzake werk (of armoede, gender, diversiteit, klimaat, enz.). De lijst dient ter inspiratie en is in geen geval exhaustief.

 Deze actie heeft een link met volgende SDGs
Betrek het personeel bij het personeelsbeleid van de gemeente.SDG 16
Werk een diversiteitsbeleid uit. Werf mensen aan zonder uitsluiting op basis van gender, afkomst, leeftijd, beperkingen, geaardheid, enzovoort.SDG 5, SDG 10
Verloon het personeel correct, bijvoorbeeld wat betreft arbeiders uit andere Europese landen.SDG 10
Promoot en ondersteun werkgelegenheidsprojecten, zoals Duo For a Job, Revivak, De Sleutel, … SDG 1
Informeer lokale bedrijven over de voordelen van tewerkstelling door het OCMW (via artikel 60).SDG 1
Kies voor fairtradeproducten en ondersteun de Schone Kleren Campagne. Ga voor het label van fairtradegemeente.SDG 12
Ontwikkel een duurzame horecagids, bijvoorbeeld van horecazaken die werken met fairtradeproducten, lokale producten en/of bioproducten.SDG 12
Eis transparantie van je leveranciers en fabrikanten, bijvoorbeeld wat betreft de arbeidsomstandigheden van hun werknemers.  
Begeleid ook horeca, winkeliers en andere ondernemers om hun aankoopprocedures van criteria te voorzien die eerlijke verloning garanderen.SDG 10
Steun de lokale boeren opdat deze een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en de mogelijkheid hebben om aan biologische landbouw te doen. SDG 2, SDG 12
Zorg voor een vlotte verbinding tussen de stad als afzetmarkt en lokale producenten (uit omliggende plattelandsgemeenten).SDG 2, SDG 11
Voorzie voldoende aangepaste parkeerplaatsen en (aangepast) vervoer om de bereikbaarheid van de plaatselijke handelszaken te garanderen.
Spoor lokale bedrijven aan om een duurzaam logistiek systeem te installeren (bijvoorbeeld door transporten te bundelen of te kiezen voor elektrisch vervoer). SDG 7, SDG 9
Zet in op duurzaam toerisme (aandacht voor mens en milieu).SDG 13
Maak een SWOT-analyse van de lokale troeven: toerisme en milieu als hefbomen voor lokale economische groei. 
Investeer in streekontwikkeling met aandacht voor toerisme, de lokale inbedding, het lokale artisanaat en ambachten. 

Werk samen met bedrijven en ondernemingen om de groenaanleg op hun terrein te verduurzamen, onder meer met streekeigen planten en diervriendelijke flora.

SDG 9, SDG 15, SDG 17
Introduceer duurzaamheids- en sociale criteria in het vergunningenbeleid (bijvoorbeeld gericht op zuinig ruimtegebruik, bevorderen sociale cohesie, enz.).SDG 3
Ondersteun bedrijven en ondernemingen die charters i.v.m. duurzaam ondernemen (bijvoorbeeld Charter van Voka) onderschrijven.SDG 9
Schrijf duurzame overheidsopdrachten uit.SDG 9