SDG 7 - Betaalbare en duurzame energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Bestrijd energiearmoede en gebruik energie efficiënter. Investeer in hernieuwbare energiebronnen. 

NOOT: Onderstaande beleidsacties zijn slechts voorbeelden van hoe de lokale vertaling van SDG 7 er zou kunnen uitzien in een Vlaamse stad of gemeente. Dergelijke acties maken uiteraard best deel uit van een weldoordacht en structureel beleid inzake energie (of klimaat, armoede, wonen, transport, enz.). De lijst dient ter inspiratie en is in geen geval exhaustief.

 Deze actie heeft een link met volgende SDGs
Zet in op duurzame, energiezuinige maatregelen in de eigen gemeentelijke gebouwen zoals zonnepanelen, warmtepomp, isolatie, groendaken, enz.SDG 9
Stimuleer de aankoop van zonnepanelen bij de inwoners d.m.v. financiële tegemoetkomingen of de begeleiding van groepsaankopen.SDG 13
Stimuleer het gebruik van biomassa, bijvoorbeeld bermmaaisel als groene energie voor de verwarming van scholen.SDG 13
Informeer de burgers over subsidiemogelijkheden rond isolatie van woningen en gebouwen.SDG 13
Ondersteun vierdepijlerprojecten die rond zonne-energie of windenergie werken.SDG 17
Voorzie ruimte voor windmolens.SDG 13
Informeer (kansarme) doelgroepen hoe ze hun energiefactuur kunnen verlagen.SDG 1
Beloon burgers met een laag energieverbruik. 
Ondersteun "gebruikerscoöperatieven" waarbij burgers bijvoorbeeld investeren in collectieve zonne-installatie, hun dak ter beschikking stellen, hun energiegebruik afstemmen op de meest zon-productieve momenten, enz.SDG 11
Doe actief mee met campagnes zoals Dikketruiendag en stimuleer je burgers om ook mee te doen.  
Spoor scholen aan om mee te doen aan de Strapdag.SDG 3, SDG 4
Stimuleer fietsverkeer en zet in op autoloze dagen of autovrije stadsdelen.SDG 3, SDG 11, SDG 13
Voorzie elektrische laadpalen en fietspompen in de openbare ruimte.SDG 3, SDG 11
Voorzie elektrische fietsen voor het personeel.SDG 3, SDG 11
Organiseer infoavonden over autodelen.SDG 11
Bied mensen die te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar activiteiten komen (bijvoorbeeld in het cultureel centrum) een gratis fairtradedrankje aan. SDG 3, SDG 8, SDG 12
Doe een warmtetoets bij nieuwbouwprojecten om te bekijken welke vormen van hernieuwbare warmte mogelijk zijn.SDG 13