SDG 6 - Schoon water en sanitair

Verzeker toegang tot drinkbaar water en sanitair voor iedereen. Werk aan een duurzaam waterbeheer en een verhoogde waterkwaliteit. Dit kan door vervuiling te verminderen, de dumping van chemicaliƫn te stopen en de behandeling van afvalwater aan te pakken.

NOOT: Onderstaande beleidsacties zijn slechts voorbeelden van hoe de lokale vertaling van SDG 6 er zou kunnen uitzien in een Vlaamse stad of gemeente. Dergelijke acties maken uiteraard best deel uit van een weldoordacht en structureel beleid inzake water (of klimaat, milieu, wonen, landbouw, enz.). De lijst dient ter inspiratie en is in geen geval exhaustief.

 Deze actie heeft een link met volgende SDGs
Zorg voor voldoende propere, gratis en openbare toiletten, met speciale aandacht voor vrouwen en personen met beperkte mobiliteit.SDG 5, SDG 10
Installeer een regenwaterreservoir in de gemeentelijke gebouwen. 
Spoel de toiletten met regenwater. 
Installeer kranen in de toiletten met een aan- en uitknop.SDG 12
Stimuleer het gebruik van kraantjeswater (via een waterverdeler) en herbruikbare waterflessen.SDG 12
Organiseer een activiteit op Wereldwaterdag (22 maart) en sensibiliseer zo over de globale waterproblematiek. Daag bijvoorbeeld alle lokale verenigingen uit om hun watergebruik te verminderen. 
Beloon huishoudens met een laag waterverbruik. 
Begeleid kansengezinnen rond efficiƫnt watergebruik. Bied (gratis) waterscans aan. SDG 1
Koop afbreekbare schoonmaakmiddelen aan.SDG 12, SDG 14
Promoot alternatieven voor pesticiden bij de inwoners. Dit leidt tot minder bodem- en bodemwatervervuiling.SDG 3, SDG 14, SDG 15
Vervang de bestaande rioolstelsels door gescheiden riolering. 
Subsidieer drinkwaterfonteinen.SDG 1
Bescherm water-gerelateerde ecosystemen zoals bossen, moerassen, meren en rivieren. SDG 15
Heb aandacht voor waterdoorlatend beton en groendaken, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. SDG 9
Kies voor lokale en plantaardige voeding, en dus voor een kleinere watervoetafdruk.SDG 2, SDG 12
Heb aandacht voor klimaatadaptie bij de herinrichting van de publieke ruimte: soort tegels, kleine waterpartijen, waterbekkens, hittebestendige maatregelen, voorzien van overstromingsgebieden, enz.SDG 13
Probeer waterbeleid en landbouwbeleid in evenwicht te brengen. Grootschalige landbouw maakt namelijk gebruik van veel water.SDG 15
Faciliteer de kennisuitwisseling tussen professionele actoren van (boven)lokaal waterbeheer uit eigen gemeente en die in ontwikkelingslanden.SDG 17