SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn

​Met 'Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden' wil de VN minder ziektes tegen 2030, met aandacht voor zowel fysiek als mentaal welzijn. Daarnaast moeten drank- en druggebruik worden bestreden en moet het aantal verkeersdoden sterk afnemen.

VVSG streeft naar een integrale benadering van gezondheid. Een lokaal gezondheidsbeleid doorkruist tal van beleidsthema's, zoals energie, armoede, klimaat, jeugd, onderwijs, vrije tijd en ongelijkheid. Een transversaal beleid voor duurzame ontwikkeling vraagt dan ook om een gezondheidsbeleid waarbij SDG 3 gelinkt wordt aan heel wat andere SDGs en waarbij er intersectoraal gewerkt wordt.
Onderstaande beleidsacties zijn dan ook slechts voorbeelden van hoe de lokale vertaling van SDG 3 er zou kunnen uitzien in een Vlaamse stad of gemeente. Dergelijke acties moeten deel uitmaken van een integraal gezondheidsbeleid. Hierbij is er steeds aandacht voor kwetsbare groepen (gezien de toenemende gezondheidskloof) en worden labels zoals Gezonde Gemeente verbonden met labels als Fietsgemeente, Kindvriendelijke Gemeente of Leeftijdsvriendelijke Gemeente.  

 Deze actie heeft een link met volgende SDGs
Voorzie fruit en/of soep op het werk, afkomstig van lokale boeren en eerlijke handel.SDG 2, SDG 12
Sensibiliseer in scholen over gezonde voeding. Organiseer bijvoorbeeld veggiedagen.SDG 2, SDG 12, SDG 13
Moedig je personeel aan om meer te bewegen, bijvoorbeeld door sport op het werk of fietsverkeer te stimuleren. 
Spoor scholen aan om mee te doen aan de Strapdag.SDG 4, SDG 7, SDG 13
Werk een fietsbeleid uit. Onderteken bijvoorbeeld het Charter Sterk Fietsbeleid van Fietsberaad Vlaanderen. SDG 7, SDG 11, SDG 13
Promoot fietsacties zoals "Met belgerinkel naar de winkel".SDG 7, SDG 11, SDG 13
Zet in op autoloze dagen of autovrije stadsdelen (zowel tijdelijk als permanent).SDG 7, SDG 11
Organiseer vormingen over het voorkomen van burn-out en zet mentale coaches in voor je personeel. 
Zet in op flexibele werkuren om het evenwicht tussen werk en gezin te bewaren.SDG 5
​Zet in op een gezond werkmilieu voor je personeel. Neem een kijkje op www.gezondwerken.be. ​SDG 8
Raad lokale bedrijven aan om een gezondheidsbeleid te ontwikkelen, bijvoorbeeld met de steun van Jobfit.  
Sensibiliseer rond de taboedoorbreking van psychische problemen. Doe bijvoorbeeld mee aan Rode Neuzen Dag of verwijs scholen door naar het scholenaanbod van Te Gek. Heb specifieke aandacht voor risicogroepen zoals holebi's, transgenders en ouderen. 
Bied je personeel de mogelijkheid tot gratis vaccinatie aan. 
Vermijd het gebruik van pesticiden.SDG 6, SDG 14, SDG 15
Laat je inwoners gratis testen op HIV.  
Pak de gezondheidskloof voor mensen in armoede aan, o.a. door tussen te komen in de medische kosten.SDG 1
Sensibiliseer over borstkankerscreening.SDG 5
Sensibiliseer in scholen rond verslavingen zoals roken en drugs. 
Motiveer je personeel om deel te nemen aan sensibiliserende acties als "Tournée minérale".  
Organiseer een rookstop waarbij burgers onder begeleiding van een tabakoloog leren stoppen met roken. Verbind hier ook een sociaal tarief aan. SDG 1
Maak schoolomgevingen verkeersveilig, bijvoorbeeld door schoolstraten tijdelijk af te sluiten voor autoverkeer.SDG 4
Pak gevaarlijke kruispunten in de gemeente aan. 
Zorg voor goede ventilatie op de werkvloeren. 
Ondersteun lokale projecten voor ouderenzorg. 
Bouw een degelijke gemeentelijke vrijwilligerswerking uit die het aanbod van activiteiten in lokale dienstencentra kunnen organiseren of verruimen. 
Regel kortingspassen voor vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een laag inkomen.SDG 1
Stimuleer co-housing, kangoeroewonen en woongemeenschappen om de sociale cohesie én een duurzame levensstijl te bevorderen.SDG 10, SDG 11
Introduceer duurzaamheids- en sociale criteria in het vergunningenbeleid voor bedrijven (bijvoorbeeld gericht op het bevorderen van sociale cohesie).SDG 8
Neem organisaties die actief werken rond gezondheid op in het subsidieprogramma van de gemeente.SDG 17
Richt een gemeentelijke gezondheidsraad op.SDG 16
Ga voor het label van Kindvriendelijke Gemeente.SDG 17
Onderteken het Charter Gezonde Gemeente en/of werk een sterk lokaal gezondheidsbeleid uit. SDG 17
Werk samen met de Logo's (Loco-regionaal gezondheidsoverleg).SDG 17
Organiseer vormingen voor het personeel van de thuishulpdiensten zodat zij aandacht hebben binnen hun hulpverlening voor de verschillende luiken binnen gezondheid (lichamelijk, geestelijk, sociaal en economisch).
Creëer stiltegebieden. 
​Zet in op het informeren en ondersteunen van kwetsbare groepen over gezondheidszorg. Kom bijvoorbeeld tussen in de medische kosten en werk samen met artsen en apothekers om deze kloof te dichten. 
​SDG 1, SDG 10, SDG 17
​Neem een kijkje op www.partijgezondegemeente.be voor meer inspiratie over wat een lokaal gezondheidsbeleid inhoudt.