SDG 2 - Geen honger

De tweede duurzame ontwikkelingsdoelstelling streeft naar voedselzekerheid en het uitroeien van honger en ondervoeding wereldwijd. Tegelijk richt ze zich op het bevorderen van duurzame landbouw die aandacht heeft voor de natuur en het klimaat. 

NOOT: Onderstaande beleidsacties zijn slechts voorbeelden van hoe de lokale vertaling van SDG 2 er zou kunnen uitzien in een Vlaamse stad of gemeente. Dergelijke acties maken uiteraard best deel uit van een weldoordacht en structureel beleid inzake voeding (of landbouw, armoede,  gezondheid, klimaat, enz.). De lijst dient ter inspiratie en is in geen geval exhaustief.

 Deze actie heeft een link met volgende SDGs
Voorzie maaltijdcheques voor personeelsleden.SDG 1
Ondersteun buurtrestaurants waar goedkope maaltijden worden aangeboden en waar zorgvuldig met voedselverlies wordt omgesprongen. SDG 1, SDG 12
Promoot het meebrengen van restjes naar de werkvloer, zodat collega's die gratis mee naar huis kunnen nemen.SDG 12
Richt een gemeentelijk voedseldepot in, waar mensen voedsel kunnen binnenbrengen voor bedeling aan kansarmen.SDG 1, SDG 12
Zet acties op tegen voedselverspilling.SDG 12
Promoot een korte voedselketen in je gemeente. Ondersteun Voedselteams en Buurderijen, of organiseer acties in het kader van de Week van de Korte Keten.SDG 8, SDG 12
Koop lokaal aan en verminder zo je voedselkilometers.SDG 12, SDG 13
Steun de lokale boeren opdat deze een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en de mogelijkheid hebben om aan biologische landbouw te doen. Verpacht bijvoorbeeld eigen gronden (van gemeente of OCMW) en stel ze ter beschikking voor biologische (stads)landbouw.SDG 8, SDG 12
Zorg voor een vlotte verbinding tussen de stad als afzetmarkt en lokale producenten (uit omliggende plattelandsgemeenten).SDG 8, SDG 11
Bied gratis (seizoens)fruit aan personeelsleden aan.SDG 3, SDG 12
Bied fairtradeproducten aan in sociale restaurants en gemeentelijke gebouwen.SDG 8, SDG 12
Informeer de burgers over biowinkels en bioboeren in de gemeente.SDG 12
Zet in op het opzetten en het ondersteunen van sociale kruideniers.SDG 1
Stimuleer en faciliteer uitwisseling en het delen van expertise tussen eigen boeren en boeren in het buitenland. SDG 12, SDG 17