SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken

De Verenigde Naties verwachten meer samenwerking: tussen bedrijven, regeringen, burgers en organisaties, maar ook tussen alle spelers onderling. Technologie, het delen van kennis, handel, financiĆ«n en data zijn erg belangrijk.  

NOOT: Onderstaande beleidsacties zijn slechts voorbeelden van hoe de lokale vertaling van SDG 17 er zou kunnen uitzien in een Vlaamse stad of gemeente. Dergelijke acties maken uiteraard best deel uit van een weldoordacht en structureel beleid inzake partnerschappen (of internationale zaken, mondiaal beleid, klimaat, enz.). De lijst dient ter inspiratie en is in geen geval exhaustief.

 Deze actie heeft een link met volgende SDGs
Zet een netwerk op van steden en gemeenten rond duurzaamheid. SDG 11
Sluit klimaatpartnerschappen af.SDG 13
Ga een scholenband aan.SDG 4
Ga een stedenband aan. 
Betrek ngo's, socio-culturele verenigingen, diaspora-organisaties, ziekenhuizen, hogescholen, bedrijven, enz. in de gemeente. 
Stimuleer uitwisseling van kennis tussen lokale organisaties en zusterorganisaties in het Zuiden. 
Onderteken het burgemeestersconvenant en stel een klimaatplan op.SDG 6, SDG 7, SDG 12, SDG 14, SDG 15
Werk intern zo transversaal mogelijk. 
Maak voldoende middelen vrij (0.7%) voor een efficiĆ«nt lokaal mondiaal beleid.