SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie

Onze consumptiemaatschappij produceert veel afval. Grondstoffen duurzaam beheren en efficiënt gebruiken is dan ook een must. We moeten inzetten op  een minder vervuilende en afvalarmere productie en  op een duurzaam aankoopbeleid. Duurzaam consumeren kan ook door voedselverspilling in te dijken en door recyclage en hergebruik van afvalproducten.

NOOT: Onderstaande beleidsacties zijn slechts voorbeelden van hoe de lokale vertaling van SDG 12 er zou kunnen uitzien in een Vlaamse stad of gemeente. Dergelijke acties maken uiteraard best deel uit van een weldoordacht en structureel beleid inzake recyclage (of landbouw, werk, klimaat, evenementen, horeca, enz.). De lijst dient ter inspiratie en is in geen geval exhaustief.

 Deze actie heeft een link met volgende SDGs
Ga voedselverspilling tegen. Laat personeelsleden restjes meebrengen naar het werk die anderen gratis kunnen meenemen.SDG 2
Onderteken de engagementsverklaring 'Vlaanderen in actie: samen tegen voedselverlies'. SDG 2
Stimuleer restaurants om de maaltijdrestjes spontaan mee te geven met de klant (zie bijvoorbeeld de Gentse Restorestjes) of om te koken met voedseloverschotten (zie bijvoorbeeld app Rekub).SDG 2
Kies voor het potluck-concept op vergaderingen of personeelsfeestjes: iedereen brengt een restje mee en vormt zo samen een buffet.SDG 2
Richt een vaste veggiedag in op het werk en eventueel in de hele gemeente.SDG 2, SDG 3, SDG 13
Deel gratis "seizoenskalenders" uit (met info over het aanbod aan inheemse producten per maand) aan het personeel en aan de bevolking.SDG 2
Ga voor een duurzaam aankoopbeleid: Koop lokaal, biologisch en fair trade.SDG 2, SDG 8
Kies voor fairtradekledij op de werkvloer.SDG 8
Informeer de burgers over duurzame labels. 
Promoot een korte voedselketen in je gemeente. Ondersteun Voedselteams en Buurderijen, of organiseer acties in het kader van de Week van de Korte Keten.SDG 2
Steun de lokale boeren opdat deze een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en de mogelijkheid hebben om aan biologische landbouw te doen. SDG 2, SDG 8
Gebruik biologisch afbreekbare schoonmaakproducten.SDG 6, SDG 14
Installeer kranen in de toiletten met een aan- en uitknop.SDG 6
Gebruik enkel printpapier met het Blauwe Engel label. 
Raad het personeel aan om niet onnodig documenten af te drukken.  
Gebruik ECOFONT in je communicatie en huisstijl van de gemeente. Dit is het lettertype dat het minste inkt verbruikt. 
Stimuleer jeugdverenigingen en jeugdhuizen om duurzame producten te gebruiken (zoals voedsel en schoonmaakproducten) en om hun afval te recycleren. Sensibiliseer hen over de problematiek van zwerfvuil.SDG 2, SDG 6, SDG 11, SDG 14, SDG 15
Verbied het gratis aanbieden van plastieken zakjes. SDG 14, SDG 15
Promoot het gebruik van herbruikbare bekers (bijvoorbeeld op lokale festivals), herbruikbare waterflessen (bijvoorbeeld op de werkvloer en in scholen) en andere herbruikbare verpakkingen (bijvoorbeeld bij de lokale slagers).SDG 14, SDG 15
Ondersteun ondernemingen die inzetten op circulaire economie.SDG 9
Organiseer een repair café in de gemeentelijke bib.SDG 4
Promoot de opleiding van inwoners tot gemeentelijke compostmeesters.SDG 11
Schenk tweedehands bureau-, ICT- en ander materiaal aan scholen, jeugdbewegingen of andere organisaties in de gemeente. 
Stimuleer de uitwisseling tussen kleinschalige boeren bij ons en in het Zuiden.SDG 2, SDG 8