Catalogus: 50 sensibiliserende praktijkvoorbeelden

De Duurzame wat? Dat is nog vaak de reactie wanneer de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDGs) ter sprake komen.
 
Mensen vertrouwd maken met deze globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, is een cruciale eerste stap om vervolgens tot actie over te gaan, maar ook om draagvlak te creëren voor de nodige beleidsmaatregelen die bijdragen aan de SDGs. Zowel in Vlaanderen als elders in de wereld zijn lokale besturen en organisaties druk bezig met sensibilisering rond de SDGs. Want om ze te realiseren, moet iedereen mee in het bad.

De VVSG verzamelde 50 praktijkvoorbeelden om de SDGs, zowel binnen je gemeentelijke organisatie, als in je externe communicatie en op evenementen kenbaar te maken aan een breder publiek. Van SDG-stressballetjes via SDG-pralines tot een SDG-tijdcapsule: in deze portfolio van sensibiliserende voorbeelden vind je een mooie verzameling van campagnes, acties en activiteiten. Laat je dus inspireren en aarzel niet om ook in jouw gemeente de SDGs in de schijnwerpers te plaatsen!

Download de catalogus "De SDGs in je gemeente: 50 sensibiliserende praktijkvoorbeelden" in het Nederlands of in het Engels.

- - - - - - - - - - - - - -

 

Sustainable what? That's still a common reaction when the Sustainable Development Goals (SDGs) are mentioned.

 

Familiarising people with these global goals for sustainable development is a crucial first step towards taking action, but also in creating a support base for policy measures that contribute to the SDGs. All over the world, local authorities and organisations are working hard to raise awareness on the SDGs, as in order to attain them, everyone must be on board.

 

The Association of Flemish Cities and Municipalities (VVSG) has assembled 50 practical examples to introduce the SDGs to a wider audience, both within your municipal organisation,in external communications and during events. These awareness-raising examples are wide-ranging, but the common theme is their low-threshold, often fun approach to introducing people to the SDGs. From SDG stress balls to SDG chocolates or an SDG time capsule: this selection of awareness-raising practices offers a fine array of campaigns, initiatives and activities. Let yourselves be inspired and get started on making the SDGs known in your municipality!

 

Download the publication "SDGs in Your Municipality: 50 Practical Awareness Raising Examples" in Eng​lish or Dutch.