Sensibilisering: spiekbriefje

​Deze "SDG-spiekbrief" bevat alle informatie die je nodig hebt om je collega's te overtuigen van de SDGs op 2 minuten! Op de voorkant staan de 17 doelstellingen afgebeeld, op de achterkant de onderverdeling van de doelstellingen in de 5 pijlers van duurzame ontwikkeling: people, planet, prosperity, peace en partnership. Ook de 6 kernboodschappen die de visie van de Agenda 2030 samenvatten staan er op.