Sensibilisering: infosessies en workshop

Om de kennis over de SDGs te vergroten, kan je toelichtingen geven en workshops organiseren. Toon hierbij duidelijk de link tussen de SDGs en het lokale bestuur. Je kan gebruik maken van de basispowerpoint en de cirkeloefeningen van VVSG.

Meer informatie: download de basispowerpoint op www.vvsg.be/sites/sdgs/Paginas/Basispowerpoint.aspx.