Flyer

De lokale vertaling van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen begrijpbaar uitgelegd in een flyer.