Sensibilisering: website

Informeer je inwoners over de SDGs en wat je gemeente doet om ze te realiseren via de gemeentelijke website, zoals in Kortrijk.