​Deze inspiratiedag richt zich tot:

De VVSG verwelkomt op de inspiratiedag iedereen met interesse in de kinderopvang in Vlaanderen: verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen, leden managementteam en medewerkers van een lokaal bestuur bevoegd voor kinderopvang, diensthoofden en stafmedewerkers welzijn- en gezinsbeleid, verantwoordelijken Huis van het Kind, directeurs gemeentelijke basisscholen, verantwoordelijken sociale diensten, schepen en OCMW-voorzitters bevoegd voor kinderopvang, lokale mandatarissen, toeleiders naar kinderopvang, medewerkers van ondersteuningsorganisaties en koepels, studenten geïnteresseerd in kinderopvang