De Lokale Voedseldag richt zich naar iedereen die op lokaal niveau betrokken is bij beleid voor landbouw, lokale economie, duurzaamheid, klimaat, (open) ruimte, vrije tijd en recreatie, toerisme, welzijn, internationale rechtvaardigheid, participatie, onderwijs en educatie, enzovoort.

Van harte welkom aan burgemeesters en schepenen, raadsleden, leden van het managementteam en leidinggevenden en beleidsmedewerkers in stad, gemeente, OCMW, culturele instellingen.

Ook een oprechte welkom aan leden van de Bestendige Deputatie, provincieraadsleden provinciemedewerkers. En uiteraard een hartelijk welkom aan iedereen die via organisatie, vereniging of belangengroepen bezig is met lokaal voedsel.