Warmtenetten: theorie en praktijk

14:00 - Presentatie en gesprek

Worden de warmtenetten de nieuwe gasleidingen? Een prangende vraag, die nog actueler wordt met de geplande omschakeling van laag- naar hoogcalorisch gas. Meer en meer gaan lokale besturen actief aan de slag met het ontwerp én de effectieve realisatie van deze warmtenetten. In de Kempen kan men putten uit de warmte afkomstig van diepe geothermie. Stijn Sneyers van IOK licht het plan van aanpak toe. Ook binnen Eandis werkt men aan een visie op de toekomst, toegelicht door Paul Gistelinck.

Warmtenetten zijn een complex (technisch, juridisch, financieel, …) thema, en de VVSG voorziet dat voortrekkers uit de betrokken lokale besturen in de toekomst regelmatig met elkaar vragen, kennis en praktijkervaringen zullen uitwisselen over projectanalyse en praktische uitrol. Jo Neyens van Warmtenetwerk Vlaanderen legt in een afrondende slotbeschouwing een brug naar de toekomst.

Sprekers:
Stijn Sneyers, IOK - presentatie
Paul Gistelinck, Eandis - presentatie
Jo Neyens, secretaris Warmtenetwerk Vlaanderen (ODE) - presentatie

Contacteer ons

Cedric Depuydt (inhoudelijk)
VVSG-stafmedewerker energie en klimaat

cedric.depuydt@vvsg.be
02 211 55 95

Nils Callens (praktisch)
verantwoordelijke organisatie vorming en evenementen

nils.callens@vvsg.be
02 211 55 56