Uw afval is een kilometervreter

12:00 - Dialoog met panel

​We gaan nader in op het verband tussen mobiliteit en klimaat, zoveel mogelijk geconcretiseerd aan de hand van één vorm van logistiek: de afvalinzameling. We starten met een korte blik op hoe de materialen- en afvalstromen vandaag lopen op gemeentelijk niveau. Dan bekijken we diverse mogelijke toekomstscenario's. Welke gewenste of ongewenste effecten hebben de nieuwe tendensen? Leidt veranderd afvaltransport tot minder emissies maar misschien tot slechtere recyclageresultaten en dus toch méér CO2-uitstoot? Wat is de rol van alternatieve vervoersmodi? Wat met integratie van diverse afval- en materialenstromen? U kunt rekenen op een geanimeerd panelgesprek.

Sprekers - Presentatie
Kris Peeters, mobiliteitsdeskundige
Piet Vanden Abeele, Unizo
Steve Sel, Vil
Thomas Odeurs, City Depot.

Contacteer ons

Cedric Depuydt (inhoudelijk)
VVSG-stafmedewerker energie en klimaat

cedric.depuydt@vvsg.be
02 211 55 95

Nils Callens (praktisch)
verantwoordelijke organisatie vorming en evenementen

nils.callens@vvsg.be
02 211 55 56