Trage wegen als kapstok voor landschapswerking

14:00 - Presentatie en gesprek

Bij veel mensen klinkt de term 'Trage Wegen' bekend in de oren. Deze verbindingen voor traag vervoer zijn meer dan paadjes van huis naar school. Een goed uitgewerkt tragewegennetwerk is een kapstok voor streekontwikkeling. Bovendien kunnen we met een goed ontsloten traag netwerk ook auto's van de weg halen of toegankelijke en nabije groene ruimten realiseren, waardoor trage wegen een onderdeel kunnen worden van klimaat(adaptatie)beleid. In de Antwerpse Zuidrand werkt de provincie Antwerpen, samen met de vzw Trage Wegen, al meerdere jaren aan een bovenlokaal tragewegennetwerk. We lichten de aanpak toe die gevolgd werd in de Zuidrand en illustreren dit met sprekende voorbeelden.

Kiest u voor deze sessie? En kent u in uw gemeente ook een interessante trage wegen-case? Laat het ons vooraf weten zodat we die mogelijk ook aan bod laten komen in de sessie. Mail a.u.b. aan marieke.verreet@provincieantwerpen.be  

Sprekers - presentatie
Sabine Caremans, coördinator strategisch project Zuidrand
Wim Annaert, schepen gemeente Kontich
Marieke Verreet, beleidsmedewerker trage wegen provincie Antwerpen

Contacteer ons

Cedric Depuydt (inhoudelijk)
VVSG-stafmedewerker energie en klimaat

cedric.depuydt@vvsg.be
02 211 55 95

Nils Callens (praktisch)
verantwoordelijke organisatie vorming en evenementen

nils.callens@vvsg.be
02 211 55 56