Stedelijk metabolisme en verdichting

13:00 - Presentatie en gesprek

Het onderzoek 'Metabolisme van Antwerpen, stad van stromen', dat volop aan de gang is, zoekt antwoorden op prangende vragen rond de vitale stromen die in en rond de stad bewegen. Hoe kunnen die stromen de levenskwaliteit en de aantrekkelijkheid van Antwerpen positief beïnvloeden? Hoe bewegen water, goederen/logistiek, materialen/afval, energie, lucht en voedsel zich in en rond de stad? Welke fysieke, directe en indirecte relaties bestaan er in ruimtelijke zin? Waar liggen de meeste opportuniteiten om verder mee te werken? Hoe kan dit inzichtelijk en bruikbaar gemaakt worden en richting geven aan beleid en maatschappelijke betrokkenen? Welke rol spelen creatieve economie, ecologie en governance in de stad en stadsregio om het metabolisme van de stad te versterken? Marlies Lenaerts, ruimtelijke planner van de Stad Antwerpen, licht het onderzoek toe
In het tweede deel van de sessie maakt u kennis met Mieke Belmans van Labo XX, die in de zuidrand van Antwerpen concreet vorm geeft aan de ideeën van verdichting. Antwerpen onderzoekt met Labo XX hoe verdichting nieuwe kwalitatieve vormen van stedelijkheid kan generen in de 20ste-eeuwse gordel. Wil verdichting een meerwaarde bieden, dan moet het om meer gaan dan het beantwoorden van de vraag naar extra woongelegenheden. De 20ste-eeuwse gordel stopt ook niet aan de administratieve grenzen van de stad. Mieke Belmans vertelt hoe Antwerpen en 13 steden en gemeenten uit de Antwerpse zuidrand in stadsregionaal verband werken aan een geïntegreerd verhaal rond 'slim verdichten'.

Sprekers:
Marlies Lenaerts, ruimtelijk planner Stad Antwerpen - presentatie
Mieke Belmans, Coördinator stadsregionale samenwerking en Labo XX - presentatie

Contacteer ons

Cedric Depuydt (inhoudelijk)
VVSG-stafmedewerker energie en klimaat

cedric.depuydt@vvsg.be
02 211 55 95

Nils Callens (praktisch)
verantwoordelijke organisatie vorming en evenementen

nils.callens@vvsg.be
02 211 55 56