Ruimtelijke visie, kernversterking en mobiliteit in regio Kortrijk

15:00 - Lezing

Via het strategische project REKOVER+ werkt streekintercommunale Leiedal aan een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Zuid-West-Vlaanderen, en voor het openbaarvervoersnetwerk van de regio Kortrijk in het bijzonder. Het versterken van kernen en knooppunten van openbaar vervoer vormt één van de ruimtelijke krachtlijnen. Het basisnetwerk van REKOVER+ moet structurerend worden voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Het vormt tevens een illustratie hoe de belangrijke ruimtelijke component ingebracht kan worden in de toekomstige basisbereikbaarheid en vervoerregiowerking.

Spreker:
Steven Hoornaert, Leiedal - presentatie

Contacteer ons

Cedric Depuydt (inhoudelijk)
VVSG-stafmedewerker energie en klimaat

cedric.depuydt@vvsg.be
02 211 55 95

Nils Callens (praktisch)
verantwoordelijke organisatie vorming en evenementen

nils.callens@vvsg.be
02 211 55 56