Wateroverlast samen aanpakken: riviercontract Kerkebeek

14:00 - Presentatie en gesprek

Welke maatregelen kunnen overheid en inwoners sàmen kiezen en nemen om de waterveiligheid te verbeteren rond de Kerkebeek in Zedelgem? De webtool op kerkebeek.riviercontract.be, waarmee bezoekers kunnen nagaan wat het overstromingsrisico is voor hun eigen huis, tuin of straat, gaf het startschot van een jaar meedenken, voorstellen formuleren, en discussiëren. Met onbevooroordeelde, open blik gingen de Vlaamse Milieumaatschappij, de gemeente Zedelgem, de stad Brugge en de verschillende waterbeheerders hierover in overleg met de bewoners. Die bewoners bekeken vooraf met een webtool wat het overstromingsrisico is voor hun eigen woning. U krijgt het verhaal van dit participatietraject en hoe het uitmondde in een riviercontract Kerkebeek voor meerlaagse waterveiligheid, met tal van maatregelen zoals groendaken, slimme buffering, regenwaterputten, enzovoort.

Sprekers:
Sven Verbeke, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Patrick Arnou, schepen gemeente Zedelgem

Contacteer ons

Cedric Depuydt (inhoudelijk)
VVSG-stafmedewerker energie en klimaat

cedric.depuydt@vvsg.be
02 211 55 95

Nils Callens (praktisch)
verantwoordelijke organisatie vorming en evenementen

nils.callens@vvsg.be
02 211 55 56