Openbare verlichting: 'Adopteer je straatlamp'

12:00 - Presentatie en gesprek

De stad Halle maakt van de omslag naar LED-verlichting een opportuniteit om burgers te betrekken. Dat de stad kiest voor LED in de openbare verlichting is niet meer zo vernieuwend. Wél innovatief is dat ze haar bewoners de gelegenheid geeft direct te participeren in de vernieuwing van de straatlampen. Duurzaamheidsambtenaar Sigrid De Temmerman bespreekt de opstart van het dossier. Bezieler Bruno Moens van de plaatselijke energiecoöperatie Pajopower vertelt over hun campagne 'Adopteer je straatlamp'. En uiteraard kan dit project niet slagen zonder goede samenwerking met de netbeheerder. Koen Putteman van Eandis 'belicht' hun rol en geeft aan hoe ook andere lokale besturen stappen kunnen zetten om de openbare verlichting energiezuiniger te maken.

Sprekers:
Sigrid De Temmerman, Duurzaamheidsambtenaar Halle - Presentatie
Bruno Moens, Pajopower - Presentatie
Koen Putteman, Eandis - Presentatie

Contacteer ons

Cedric Depuydt (inhoudelijk)
VVSG-stafmedewerker energie en klimaat

cedric.depuydt@vvsg.be
02 211 55 95

Nils Callens (praktisch)
verantwoordelijke organisatie vorming en evenementen

nils.callens@vvsg.be
02 211 55 56