Naar een meer proactieve aanpak van waterarmoede

12:00 - Presentatie en gesprek

​Wie zijn waterfacturen niet kan betalen, komt via de lokale adviescommissie Water (LAC) terecht bij het OCMW. In deze sessie gaan we dieper in op een aantal aspecten die de werking van de LAC's kunnen optimaliseren. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie stelt hierover haar inspiratienota voor, opgesteld in samenwerking met diverse OCMW's in het project 'Water en Armoede'. We voeren een gesprek over de kansen en de knelpunten van de strijd tegen waterarmoede.

Contacteer ons

Cedric Depuydt (inhoudelijk)
VVSG-stafmedewerker energie en klimaat

cedric.depuydt@vvsg.be
02 211 55 95

Nils Callens (praktisch)
verantwoordelijke organisatie vorming en evenementen

nils.callens@vvsg.be
02 211 55 56