Het lobbenstadmodel, en wat met oude verkavelingen?

11:00 - Presentatie en gesprek

​Ecologisch gefundeerde stedelijke uitbreiding gebeurt het best volgens het zogenaamde lobbenstadmodel. In een lobbenstad worden dichtbebouwde hoog-dynamische stadslobben van elkaar gescheiden door blauwgroene vingers en netwerken met daarin laag-dynamische functies. Blauwgroene ecosysteemdiensten kunnen helpen om de stad leefbaar houden. Een praktijkvoorbeeld daarvan vinden we in Sint-Niklaas, waar Bart Van Lokeren vanuit de ruimtelijke planning met het lobbenstadmodel experimenteert.

In Veurne situeert zich een 30-tal verkavelingen van de oude stijl, die samen één grote verkaveling vormen. De locatie is wel prima, vlakbij het centrum en het station. Ewald Wauters van Tractebel maakte de denkoefening om deze verkaveling om te bouwen en te vernieuwen. Vanuit deze case komt hij, in zijn eigen ongezouten stijl, tot een lijstje van bedenkingen en aanbevelingen die lokale besturen zullen inspireren om op een andere manier te kijken naar slim ruimtegebruik.

Sprekers:
Bart Van Lokeren, ruimtelijke planning, Stad Sint-Niklaas - Presentatie
Ewald Wauters, Tractebel - Presentatie

Contacteer ons

Cedric Depuydt (inhoudelijk)
VVSG-stafmedewerker energie en klimaat

cedric.depuydt@vvsg.be
02 211 55 95

Nils Callens (praktisch)
verantwoordelijke organisatie vorming en evenementen

nils.callens@vvsg.be
02 211 55 56