Een intern draagvlak voor klimaatbeleid

14:00 - Presentatie en gesprek

​U zult 'm maar zijn, die milieu- of duurzaamheidsambtenaar, die in zijn of haar eentje de hele gemeente klimaatneutraal moet maken. Dat lukt niet zonder de nodige steun en een stevig intern draagvlak. De gemeentesecretaris speelt daarbij een cruciale rol. Maar ook andere actoren en een degelijk personeelsmanagement helpen om de 'goesting' aan te wakkeren bij alle collega's. Naast die interne ankerpunten is het soms handig begeleiding te krijgen van iemand die extern is aan de organisatie en die weet hoe u interne participatieprocessen creatief en efficiënt kunt opzetten.

Geertrui Decock van Levuur begeleidt deze sessie op een wijze die u zin doet krijgen om er onmiddellijk terug in te vliegen.

presentatie

Contacteer ons

Cedric Depuydt (inhoudelijk)
VVSG-stafmedewerker energie en klimaat

cedric.depuydt@vvsg.be
02 211 55 95

Nils Callens (praktisch)
verantwoordelijke organisatie vorming en evenementen

nils.callens@vvsg.be
02 211 55 56