Het hemelwaterplan: leidraad voor duurzaam waterbeleid in uw gemeente

13:00 - Lezing

​We moeten hemelwater vooreerst vasthouden (en hergebruiken), vervolgens infiltreren, en pas in laatste instantie vertraagd afvoeren. Hoe we dit in de praktijk moeten brengen is echter niet altijd duidelijk. Waar moet het hemelwater afkomstig van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakten naartoe in de gemeente? Het uitwerken van een hemelwaterplan kan gemeentebesturen helpen dit vraagstuk op te lossen.

Hoe gaat u daarmee nu juist aan de slag en welke oplossingen komen er zoal aan het licht op het einde van de rit? Op deze infosessie delen een aantal gemeenten zoals Brasschaat en Antwerpen graag hun praktijkervaring met u.

Sprekers - presentatie
Samuel Van de Vijver, Antwerpen
Jan Moereels, Brasschaat - presentatie

Contacteer ons

Cedric Depuydt (inhoudelijk)
VVSG-stafmedewerker energie en klimaat

cedric.depuydt@vvsg.be
02 211 55 95

Nils Callens (praktisch)
verantwoordelijke organisatie vorming en evenementen

nils.callens@vvsg.be
02 211 55 56