Gedeelde mobiliteit doordacht organiseren

15:00 - Lezing

Gedeelde auto's, gedeelde fietsen: gedeelde mobiliteit zit in de lift en is een essentiƫle schakel in een mobiel, genetwerkt Vlaanderen. Om het potentieel volledig te benutten is een doordacht en structureel lokaal beleid wenselijk. Autodelen.net en Taxistop ondersteunen gemeenten bij het opstellen van een actieplan gedeelde mobiliteit. Dit omvat een beschrijving van de huidige situatie en een voorstelling van de gewenste ideale situatie, bij voorkeur voor de komende vijf jaar. Het omvat meetbare, ambitieuze maar realistische doelstellingen. U krijgt een overzicht van de verschillende systemen voor gedeelde mobiliteit, hun plaats in een duurzaam mobiliteitsplan en concrete acties zoals een stimulerend parkeerbeleid, communicatie-acties en het installeren van centrale mobiliteitspunten.

Sprekers:
Jeffrey Matthijs, coƶrdinator Autodelen.net - presentatie
Bart Baeten, mobiliteitsambtenaar Stad Kortrijk - presentatie

Contacteer ons

Cedric Depuydt (inhoudelijk)
VVSG-stafmedewerker energie en klimaat

cedric.depuydt@vvsg.be
02 211 55 95

Nils Callens (praktisch)
verantwoordelijke organisatie vorming en evenementen

nils.callens@vvsg.be
02 211 55 56