Duurzame ontwikkeling als basis voor het lokale beleid

10:00 - Presentatie en gesprek

​Nog zeker tot 2030 zullen de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de zogenaamde SDG's (sustainable development goals), een richtsnoer zijn voor actie van overheden, bedrijven, scholen, verenigingen en individuele burgers. Vele van de duurzame ontwikkelingsdoelen hebben rechtstreeks te maken met klimaat- of milieubeleid. Zo zijn er de strijd tegen klimaatverandering, de zorg voor duurzaam waterbeheer, een gezond leven, betaalbare, duurzame energie voor iedereen, bescherming van ecosystemen, enzovoort.

Samen onderzoeken we hoe het lokale beleid kan bijdragen aan elk van de duurzame ontwikkelingsdoelen, en hoe die doelstellingen een basis kunnen vormen voor de nieuwe meerjarenplannen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Sprekers:
Lieven Janssens, Burgemeester Vorselaar - Presentatie
Kathleen Depoorter, Schepen in Evergem - Presentatie

Contacteer ons

Cedric Depuydt (inhoudelijk)
VVSG-stafmedewerker energie en klimaat

cedric.depuydt@vvsg.be
02 211 55 95

Nils Callens (praktisch)
verantwoordelijke organisatie vorming en evenementen

nils.callens@vvsg.be
02 211 55 56