Collectieve renovatie van woningen

15:00 - Presentatie en gesprek

U weet het allicht: ons woningpatrimonium staat voor zowat 30% van onze gezamenlijke CO2-uitstoot. Als we ons engagement van het burgemeestersconvenant willen waarmaken, moeten we dringend inzetten op het energiezuiniger maken van de woningen. Hier en daar een dak isoleren, daar halen we het niet mee. We moeten voor een grotere renovatiebeweging zorgen onder de inwoners.

Maar hoe doen we dat? Met strengere wetgeving? Door extra premies? Of door intensief begeleiden en ontzorgen van de burgers tijdens een renovatietraject? Kamp C zet de eerste stappen om deze laatste optie via verschillende  Europese projecten uit te diepen en te onderzoeken. Hoe pakken zij dit aan, waar staan ze al, en waar hopen ze uit te komen?

Bram Van Eeckhout van Eandis gaat daarna dieper in op de nieuwe 'burenpremie' (premie groepsrenovaties), de wijze waarop dit subsidiemechanisme in de markt wordt gezet en hoe dit systeem de burger hopelijk nog meer zal aanzetten om zijn woning effectief energiezuinig te renoveren.

Roel Vermeiren van het VEA sluit deze sessie en deze dag mooi af met een overzicht van de verwezenlijkingen en de stand van zaken omtrent het Renovatiepact.

Sprekers:
Jonathan Verdonck en Piet Wielemans, Kamp C, Centrum voor Duurzaam Bouwen en Wonen - presentatie
Bram Van Eeckhout, Eandis - presentatie
Roel Vermeiren, VEA - presentatie

Contacteer ons

Cedric Depuydt (inhoudelijk)
VVSG-stafmedewerker energie en klimaat

cedric.depuydt@vvsg.be
02 211 55 95

Nils Callens (praktisch)
verantwoordelijke organisatie vorming en evenementen

nils.callens@vvsg.be
02 211 55 56