Bouwprojecten? Ruil parkeerplaatsen in voor mobiliteit

14:00 - Presentatie en gesprek

Onze versnipperde ruimtelijke ordening veroorzaakt veel autokilometers en is zo een belangrijke bron van broeikasgassen. Verdichten nabij knooppunten van openbaar vervoer is daarom de boodschap. Maar nieuwe woningen brengen extra autoverkeer in de wijk. Veel gemeenten werken met minimale parkeernormen om de parkeerdruk niet te verplaatsen naar de straat. Maar die parkeernormen bestendigen het autoverkeer. Het project Garage Swap tracht een oplossing te bieden door dure ondergrondse parkeerplaatsen in te ruilen voor deelwagens, deelfietsen of een vlotte toegang tot openbaar vervoer. Op die manier verleiden we ontwikkelaars en bewoners tot duurzamer mobiliteit.

Sprekers:
Erik Grietens, BBL - presentatie
Koen T'Sijen, burgemeester Boechout - presentatie

Contacteer ons

Cedric Depuydt (inhoudelijk)
VVSG-stafmedewerker energie en klimaat

cedric.depuydt@vvsg.be
02 211 55 95

Nils Callens (praktisch)
verantwoordelijke organisatie vorming en evenementen

nils.callens@vvsg.be
02 211 55 56