Afscheid van lintbebouwing en verkavelingen?

10:00 - Lezing

Steden worden algemeen beschouwd als oorzaak van vele sociale én ecologische problemen. Maar kunnen steden in de toekomst ook een bron van oplossingen worden? Erik Rombaut doceert ecologie, milieukunde, ruimtelijke planning en ecologische stedenbouw aan de faculteit Architectuur van de KULeuven, departement Sint-Lucas (Gent/Brussel) en aan de Odisee Hogeschool, departement Gent/Sint-Niklaas. In deze sessie verkent hij een aantal sleutels voor lokale besturen om het thema van verdichting en concentratie concreet te maken. Het inzetten van bouwgroepen én van een doordachte publiek-private gradiënt blijkt daarbij interessante perspectieven te bieden voor concrete oplossingen.

Spreker: Erik Rombaut, KULeuven en Odisee Hogeschool - Presentatie

 

Contacteer ons

Cedric Depuydt (inhoudelijk)
VVSG-stafmedewerker energie en klimaat

cedric.depuydt@vvsg.be
02 211 55 95

Nils Callens (praktisch)
verantwoordelijke organisatie vorming en evenementen

nils.callens@vvsg.be
02 211 55 56