Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Geëngageerde papa’s Kent

Geëngageerde papa’s
Co-design van diensten voor het familiecentrum SureStart, samen met vaders

Klant: Kent County Council (Graafschap Kent)
Bureau: Engine

 

Er is een groeiend bewustzijn van de noodzaak om de betrokkenheid van vaders (en andere mannelijke verzorgers) bij het leven van hun kinderen beter te ondersteunen. Er worden steeds meer bewijzen aangevoerd van de talrijke voordelen op lange termijn die dit voor de kinderen met zich meebrengt. Het is echter moeilijk om een beter begrip van de centrale vragen hieromtrent tot stand te brengen wanneer precies de mensen die hierover hun mening moeten geven vaak moeilijk bereikbaar zijn.
Seashells, een Sure Start-centrum (familiecentrum en kinderdagverblijf) in de stad Sheerness, startte in samenwerking met het Social Innovation Lab for Kent (SILK) en Engine, een gekend servicedesignbureau, een project op om na te gaan welk soort ondersteuning vaders nodig hebben en hoe ze hen die ondersteuning kunnen bieden.

 

De aanpak van het team omvatte zowel onderzoek, ideeëncreatie als designontwikkeling. Tijdens de hele duur van het project waren meer dan tien vaders uit Sheerness nauw bij het initiatief betrokken als medewerkers. Door de tijd die met de vaders werd doorgebracht voor en tijdens een reeks van zogenaamde tool-based workshops kon Engine zich een gedetailleerd beeld vormen van hun dagdagelijkse activiteiten en de nadruk leggen op zowel de nuttige als de ondoeltreffende middelen die in hun buurt ter beschikking werden gesteld. Er werd een lijst opgemaakt van de noden en behoeften van de vaders die de inspiratiebron vormde voor de co-ontwikkeling van een reeks servicevoorstellen, waaruit er één werd gekozen en verder uitgewerkt.

 

Het proces bracht het personeel van SeaShells in nauw contact met een groep van lokale vaders en toonde hun grote bereidheid aan om te luisteren en om op voorstellen en opmerkingen te reageren. Het personeel was constant verrast door de inzichten die het project verschafte, onder andere het bewustzijn dat de diensten waarnaar vaders op zoek waren niet zo erg verschilden van die welke aan moeders werden aangeboden. Alleen was het aanbod van die diensten niet voldoende op de levens van de vaders afgestemd, zowel wat de locatie, de omgeving als de programmering betreft.

 

Naast gewenste diensten duidde het project ook domeinen van organisatorische verandering aan die als gunstig werden beschouwd voor een betere dienstverlening aan vaders. Dit omvatte een reeks voorstellen voor vadervriendelijke communicatiekanalen, feedbackmechanismen, partners en promoties.

 

Aan SeaShells werd een projectoverzicht bezorgd dat kon helpen om de sterke punten van de projectresultaten mee te delen, evenals een ‘Service Specification Document’ (document met servicespecificaties) voor de ‘Go community card’. Dit zal een essentieel hulpmiddel zijn voor de nieuw opgerichte functie van ondersteuningswerker voor vaders.

 

http://www.enginegroup.co.uk/projects/pcs_page/engaging_fathers

Navigatie