Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Diensten oudere inwoners Buckinghamshire

 Co-design van openbare diensten voor oudere inwoners in Buckinghamshire


Klant: Buckinghamshire County
Bureau: Eengine 

 

In de afgelopen jaren werden de lokale overheden aangemoedigd om een cultuur van betrokkenheid en ‘empowerment’ van de gemeenschap  in de ontwikkeling en de levering van diensten te verankeren. Dit proces om de gemeenschap op alle niveaus bij de besluitvorming te betrekken, moet tot een ingrijpende verandering leiden in de relatie tussen de burgers, de verkozen raadsleden en de overheid.

 

Het servicedesignbureau Engine werd gevraagd om de ontwikkeling van een methodologie gebaseerd op “best practices” te bevorderen om het engagement van lokale overheden, verkozen raadsleden, leveranciers en gebruikers van diensten te verzekeren. De methodologie, die bekendstaat onder de naam SHAPE: Services Having All People Engaged (Services waarbij alle mensen betrokken zijn), kwam tot stand dankzij een praktijkgericht werkprogramma dat zich toespitste op de inwoners van het graafschap in de leeftijdsgroep van de 50-plussers.

 

Een van de voornaamste kenmerken van co-designprojecten is hun complexiteit wanneer het erop aankomt verwachtingen te beheren en doelstellingen te bepalen die concreet genoeg zijn om tastbare resultaten op te leveren en flexibel genoeg om de betrokkenheid van mensen met uiteenlopende interessen te blijven verzekeren. Ons project startte vanuit de breed geformuleerde bedoeling om de toegankelijkheid van het vervoer en van de gezondheidszorg te verbeteren voor de oudere inwoners van Buckinghamshire. Er werd echter niet uitgegaan van een specifieke dienst die zich met die vragen zou bezighouden.

 

Het project bestond uit een geconcentreerd werkprogramma dat over een periode van vier maanden liep. De voornaamste activiteiten vonden plaats tijdens en tussen een reeks van workshops waarbij een brede groep van deelnemers betrokken was. Aan het volledige proces namen nagenoeg 40 mensen deel, gaande van raadsleden en ambtenaren van het graafschap en het district, professionals uit de gezondheidszorgsector, vrijwilligersgroepen en vertegenwoordigers van de gemeenschap.

 

Om te beginnen werd aan de deelnemers gevraagd om zich met de bus naar een van de lokale ziekenhuizen te begeven en hun ervaringen in woord en beeld te documenteren. Deze ervaringen vormden het uitgangspunt voor een workshop die in het teken stond van het onderzoek van de problemen en mogelijkheden vanuit het oogpunt van de gebruikers.

 

Van bij het begin moesten de verkozen raadsleden, de inwoners, de ambtenaren en de dienstverleners samenwerken om ideeën naar voren te brengen en tot een consensus te komen. Alle leden van de groep hadden hetzelfde statuut. Nadat binnen de groep overeenstemming was bereikt, kon worden begonnen met het ontwerpen van een dienst die aan de behoeften en verlangens van iedereen beantwoordde.

 

De resultaten waren van tweeërlei aard. HealthConnect is een voorstel voor de ontwikkeling van een service die bedoeld is om de toegankelijkheid van gezondheids- en sociale-zorgdiensten in Buckinghamshire te verbeteren. Dit biedt een antwoord op de problemen waarmee mensen met een beperkte toegankelijkheid, voornamelijk in plattelandsgebieden, worden geconfronteerd, met name de bijzonder stresserende, tijdrovende en dure verplaatsingen van en naar een dokter.

 

Het tweede resultaat is de Shape-methodologie voor een mensgerichte service-innovatie, die kan worden gedownload van de website van Engine [http://www.enginegroup.co.uk/projects/pcs_page/bucks_shape_50]

 

Het project had op sommige punten een onmiddellijke impact, aangezien Wycombe District Council, Chiltern District Council, Oxford City Council, Bucks Primary Care Trust en Wycombe Hospital Trust ondertussen op hun respectieve website allemaal informatie voor de reisplanning hebben opgenomen.

 

http://www.enginegroup.co.uk/projects/pcs_page/bucks_shape_50

Navigatie