Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Abonnement op Lokaal

Het magazine van het lokale bestuur

 

 

        

 

• Het magazine LOKAAL is een maandblad en verschijnt de 1ste van de maand
• 64 pagina’s per nummer, quadri
• 11 nummers per jaar


Wie krijgt een abonnement inbegrepen in het VVSG-lidgeld?

 Gemeenten: alle leden van het college, de secretaris en adjunct-secretarissen, de financieel beheerders
• OCMW’s: de OCMW-voorzitter, de secretaris en de financieel beheerder, het diensthoofd sociale dienst, de directeurs van de rusthuizen, de coördinatoren dienstencentra
• Andere lidmaatschappen: voor de politiezones, de Interafval-intercommunales, de intercommunales en diensten kinderopvang is een aparte regeling uitgewerkt

Tarieven voor betalende abonnementen
• ledentarief: 70,00 euro (jaarabonnement, 11 nummers, BTW incl.)
• groepstarief vanaf 10 ex.: 57,00 euro (jaarabonnement, 11 nummers, BTW incl.)*
• niet-ledentarief: 130,00 euro (jaarabonnement, 11 nummers, BTW incl.) (bestelbon)

Download bestelbon: groepsabonnement gemeente  of  groepsabonnement OCMW.

Info: Erika Dirickx, T 02-211.55.07 of erika.dirickx@vvsg.be 

* OCMW's met minder dan 10 raadsleden, genieten ook van het voordelig groepsabonnement wanneer zij al hun raadsleden een abonnement geven.

Navigatie