Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

VVSG-nieuws

Mobiel toestel? Bekijk deze pagina best in liggende weergave.

Nog geen abonnee? Maak een lezersprofiel aan en ontvang wekelijks nieuws op maat.

Generated by XBintegrator

22 februari 2018

 

Generated by XBintegrator

Generated by XBintegrator

Generated by XBintegrator

Generated by XBintegrator

 

IN DE KIJKER

Brussel, 16 maart: inspiratie voor kernversterkend winkelbeleid

Generated by XBintegrator

Een dag boordevol inspiratie voor uw gemeentelijk winkelbeleid, met keynote van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en sterke praktijken uit winkelsteden Lier, Turnhout, Sint-Truiden en Roeselare.

 

Bart Palmaers

MEER WETEN

 

 

Bestuur en Organisatie

Op 14 oktober kiezen we 7398 gemeenteraadsleden

Het aantal te verkiezen raadsleden zakt met 66 in vergelijking met zes jaar geleden. Zonder de zeven fusies was het aantal raadsleden in Vlaanderen met 56 gestegen.

 

Jan Leroy

MEER WETEN

 

Bestuur en Organisatie

Generated by XBintegrator

 

Iedereen mee met de SDG's: inspiratie in 50 praktijken

De globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling of SDG's vlot kenbaar te maken aan het brede publiek in uw gemeente? Aarzel niet en laat u inspireren door onze 50 praktijkvoorbeelden!

 

Jules De Winter

MEER WETEN

 

Bestuur en Organisatie

Gemeente moet kentekenbewijs niet meer aanpassen na verhuizing

Voortaan moeten burgers bij een verandering van adres niet meer op het gemeente- of stadhuis langsgaan om het kentekenbewijs van hun voertuig te laten aanpassen.

 

Erwin Debruyne

MEER WETEN

 

Bestuur en Organisatie

Generated by XBintegrator

 

Subsidie digitaal Omgevingsloket vanaf nu aan te vragen

​Sinds 1 januari worden omgevingsvergunningsaanvragen in alle gemeenten digitaal afgehandeld. Vlaanderen stelt hiervoor een subsidie beschikbaar. Vraag ze nu aan.

 

Xavier Buijs

MEER WETEN

 

Bestuur en Organisatie

Verplichte informatie op de gemeentelijke website

Een gemeentelijke website (net als gemeentelijke pagina's op sociale media) moet minimaal een aantal zaken vermelden, zoals naam, adres, contactgegevens en ondernemingsnummer.

 

Bart Palmaers

MEER WETEN

 

Bestuur en Organisatie

Diversiteit op de werkvloer scoort goed bij gemeenten en OCMW’s

Leeftijd, gender, origine en seksuele voorkeur blijken de belangrijkste aspecten van diversiteit bij lokale besturen. Uitdagingen blijven bestaan op het vlak van aanwervingsbeleid, omgaan met stress en discriminatie bij vrouwen.

 

Peter Neirynck

MEER WETEN

 

Bestuur en Organisatie

Aalst, 5 maart: symposium 'Scheuren in cultuur'

Het 30-jarig bestaan van CC De Werf is de aanleiding voor een symposium en de gelijknamige publicatie 'Scheuren in cultuur. Prikkelende inzichten over lokaal cultuurbeleid in Vlaanderen'.

 

Hilde Plas

MEER WETEN

 

Bestuur en Organisatie

Ik stem ook: aandacht voor registratie niet-Belgen als kiezers

Ook niet-Belgen kunnen hun stem uitbrengen op 14 oktober. Ze moeten zich wel voor 31 juli als kiezer registreren bij hun gemeentebestuur.

 

Sabine Van Cauwenberge

MEER WETEN

 

Bestuur en Organisatie

Verruimde steun voor ondernemers in ontwrichte zones - met infosessies

Een verwachte wetswijziging dit voorjaar zal de steun in ontwrichte zones toegankelijk maken voor meer ondernemers. Kom alles te weten tijdens een van de infosessies.

 

Bart Palmaers

MEER WETEN

 

Bestuur en Organisatie

Alsnog 43 miljoen uit verkeersveiligheidsfonds naar politiezones

Het gaat om de tweede schijf uit het verkeersveiligheidsfonds 2013. In 2019 zouden de zones de tweede schijf van het jaar 2014 ontvangen.

 

Koen Van Heddeghem

MEER WETEN

 

Bestuur en Organisatie

Generated by XBintegrator

 

Terugblikken op een geslaagde SDG-studiedag

Begin deze maand koppelden we met een studiedag terug over het piloottraject voor de integratie van de SDG's in het gemeentelijk beleid. Bekijk de presentatie en het fotoverslag.

 

Hanne Albers

MEER WETEN

 

Bestuur en Organisatie

Generated by XBintegrator

 

Pocketreeks: mee met het Decreet Lokaal Bestuur!

Een hands-on inhoud met correcte informatie, praktische tips én richtlijnen. Met dit gamma aan publicaties kunt u onmiddellijk aan de slag.

 

Daphne De Keukelaere

MEER WETEN

 

Bestuur en Organisatie

Generated by XBintegrator

 

Divers personeelsbeleid: vormingsaanbod in de kijker

Diverscity werkt samen met de lokale besturen aan een divers personeelsbeleid en biedt daarover een heel gamma opleidingen aan tot het najaar.

 

Elke Van den Wijngaert

MEER WETEN

 

Bestuur en Organisatie

Vanaf 1 maart: veerkracht ontwikkelen tegen burn-out

Tijdens deze vorming gaan medewerkers aan de slag met concrete technieken om stress te doen afnemen. Hoe kunnen ze zichzelf wapenen tegen burn-out?

 

Elke Van den Wijngaert

MEER WETEN

 

Bestuur en Organisatie

Vanaf 3 mei: integratie gemeente-OCMW - 5 sleutels voor succesvolle verandering

Voor wie mee aan het roer staat van het traject integratie gemeente-OCMW en een succesverhaal wil maken van de versterkte samenwerking. In Leuven in mei, in Gent in september.

 

Ann Ronsmans

MEER WETEN

 

Economie

Ontdek bizLocator tijdens de contactdagen

Vinden ondernemers een geschikt pand in uw gemeente? Heeft u zicht op het lokale aanbod aan bedrijfsvastgoed? bizLocator bundelt alle info op uw website.

 

Bart Palmaers

MEER WETEN

 

Internationaal

Cultuur en erfgoed vragen aandacht bij gemeenteraadsverkiezingen

Verschillende organisaties bepleiten aandacht en zorg voor de beleidsdomeinen cultuur en erfgoed naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen en de nieuwe lokale beleidscontext van lokaal cultuur- en erfgoedbeleid.

 

Hilde Plas

MEER WETEN

 

Internationaal

Drie Vlaamse stedenbanden dingen mee naar PlatformAward

Platforma is het Europese netwerk rond gedecentraliseerde internationale samenwerking van verenigingen van lokale besturen.

 

Bert Janssens

MEER WETEN

 

Internationaal

Bilbao, 11-13 juni: CEMR over gelijkheid, diversiteit en inclusie

Het volledige programma van de thematische CEMR-conferentie is gepubliceerd. De vroegboekactie loopt tot 5 maart.

 

Bert Janssens

MEER WETEN

 

Internationaal

Wat met de Europese begroting na 2020?

Momenteel loopt een publieke consultatie over de toekomst van het cohesiebeleid, waar ook steden en gemeenten een rol in hebben. Iedereen kan input leveren.

 

Bert Janssens

MEER WETEN

 

Internationaal

Stedelijke praktijk in lijn met EU-beleid: consulteer de actieplannen

Tot 16 maart loopt een consultatie over partnerschappen rond digitale transitie, circulaire economie en stedelijke mobiliteit onder het programma Urban Agenda for the EU. Verschillende Vlaamse steden nemen daaraan deel.

 

Bert Janssens

MEER WETEN

 

Internationaal

Europese Unie moet streven naar holistisch duurzaam beleid

EU-instellingen en -lidstaten moeten zich dringend ambitieuzer opstellen om de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling te realiseren. Er is nood aan langetermijndoelstellingen en een geïntegreerde werkwijze. Lokale besturen werken daar al aan.

 

Hanne Albers

MEER WETEN

 

Internationaal

Oproep tot 7 mei: Europese Award Ondernemerschapsbevordering

Ook Vlaamse lokale besturen kunnen in een van zes categorieën meedingen voor deze erkenning.

 

Bert Janssens

MEER WETEN

 

Omgeving

Verkeersbordendatabank: opleidingsmomenten

Zelfzeker de verkeersborden in uw stad of gemeente beheren? Schrijf in voor de opleidingsmomenten van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

 

Erwin Debruyne

MEER WETEN

 

Omgeving

Generated by XBintegrator

 

Oproep tot 25 mei: strategische projecten ruimtelijk beleid

​De Vlaamse overheid ondersteunt strategische projecten in uitvoering van bovenlokaal ruimtelijk beleid. Publieke actoren kunnen samenwerken met private partners.

 

Xavier Buijs

MEER WETEN

 

Omgeving

Generated by XBintegrator

 

Begeleiding bij her- of nevenbestemming van parochiekerken

Kerkgebouwen hebben heel wat potentieel: het zijn vaak beeldbepalende, centraal gelegen en grote gebouwen. Het Projectbureau 'herbestemming kerken' begeleidt als een nieuwe of nevenbestemming aangewezen is. Indienen van projecten kan vanaf 15 maart.

 

Xavier Buijs

MEER WETEN

 

Omgeving

Noord-Frankrijk, 22-23 mei: studiebezoek lokaal duurzaam beleid

Duurzame ontwikkeling, korte keten, sociale cohesie én burgerbetrokkenheid lokaal in de praktijk brengen? Loos-en-Gohelle en Grande-Synthe bieden krachtige voorbeelden. Ga mee op ontdekking en laat u inspireren.

 

Nathalie Dumarey

MEER WETEN

 

Omgeving

'Plannen voor plaats' inspireert over ruimtelijke ontwikkeling

Een nieuwe documentaire van Nic Balthazar en de Vlaamse Bouwmeester helpt ook op lokaal niveau de discussie over een beter ruimtelijk beleid verder, bijvoorbeeld in de gecoro, een raadscommissie, een politieke partij of met de inwoners.

 

Xavier Buijs

MEER WETEN

 

Sociaal Beleid

Generated by XBintegrator

 

Klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen? Scoor met kinderopvang

Als lokaal mandataris of beleidsverantwoordelijke op zoek naar informatie over een lokaal beleid kinderopvang voor de nieuwe beleidsperiode? Kom in maart naar de ontbijtvergaderingen in uw provincie.

 

Ann Lobijn

MEER WETEN

 

Sociaal Beleid

Generated by XBintegrator

 

#ZorgLokaal begint bij jou

​In de zorg draait het om mensen. En goeie zorg begint dichtbij, in de eigen gemeente. Ben jij daar ook van overtuigd? Kom dan uit je stoel en word ambassadeur van #ZorgLokaal! In ruil krijg je van ons inspiratie en communicatiemateriaal.

 

Joke Vandewalle

MEER WETEN

 

Sociaal Beleid

Generated by XBintegrator

 

Oproep tot 31 maart: wint uw bestuur de Gouden Kinderschoen 2018?

Met de Gouden Kinderschoen zet de VVSG inspirerende lokale projecten rond kinderopvang in de kijker. Dien uw project voor 2018 vanaf nu in.

 

Tina Schuddinck

MEER WETEN

 

Sociaal Beleid

Kleuterparticipatie: cijfers voor verdere actie

Bepaalde groepen kleuters zijn niet ingeschreven in een kleuterschool, gaan er te onregelmatig naartoe. Via periodieke rapporten op maat kan elke gemeente nu actie ondernemen om de participatie van kleuters te versterken.

 

Ann Lobijn

MEER WETEN

 

Sociaal Beleid

Nieuwe campagne over de Vlaamse Sociale Bescherming

Met de campagne 'Zorgen voor elkaar, da's toch normaal?' legt het Agentschap Zorg en Gezondheid uit wat de Vlaamse sociale bescherming doet en waarom iedereen daarvoor een zorgpremie betaalt.

 

Tine De Vriendt

MEER WETEN

 

Sociaal Beleid

Ouders ondersteunen in zoektocht naar kinderopvang

Ouders vinden niet altijd gemakkelijk de weg naar kinderopvang. Met film- en ander materiaal ondersteunt Kind en Gezin organisaties die daarover met ouders in gesprek gaan, zoals het OCMW of het Lokaal loket.

 

Shirley Ovaere

MEER WETEN

 

Sociaal Beleid

Brussel, 15 maart: studiedag zorg voor ouderen met geestelijke gezondheidsproblemen

De studiedag reikt vanuit het werkveld handvatten aan voor het ontwikkelen van duurzame samenwerkingsverbanden tussen voorzieningen en beleidsdomeinen ouderenzorg, thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg.

 

Veerle Cortebeeck

MEER WETEN

 

Sociaal Beleid

Brussel, 29 maart: verandering leidt tot beter sociaal werk, of niet?

Studiedag voor maatschappelijk werkers, diensthoofden sociale diensten, beleidsmedewerkers, secretarissen en mandatarissen van de OCMW’s van Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

 

Gudrun Hellinckx

MEER WETEN

 

Sociaal Beleid

Vanaf 12 maart: aan de slag met mini-vormingen

Om degelijke groeps- en gezinsopvang te kunnen bieden is vlot samenwerken binnen het team onontbeerlijk. Onze mini-vormingen zijn het ideale instrument om te werken aan verandering. In Leuven, Gent en Antwerpen.

 

Cindy De Sutter

MEER WETEN

 

Sociaal Beleid

Londerzeel, 24 februari: denk mee na over lokaal gezondheidsbeleid

Lokale besturen zijn welkom op de tweejaarlijkse bijeenkomst van de Vlaamse apothekers, om mee na te denken over een lokaal gezondheidsbeleid.

 

Veerle Cortebeeck

MEER WETEN

 

Sociaal Beleid

Netwerken in strijd tegen kinderarmoede: resultaten onderzoek

Drie universiteiten presenteren op 18 mei de resultaten van hun onderzoek naar 20 lokale geïntegreerde netwerken voor de bestrijding van kinderarmoede. Ga mee in discussie.

 

Shirley Ovaere

MEER WETEN

 

Sociaal Beleid

Innoverende begeleiding voor moeders in armoede: nieuwe gids

Sinds 2015 ontwikkelen vijf OCMW's een intensieve, geïntegreerde, individuele en collectieve begeleiding voor moeders in armoede. Op 8 maart stelt de POD MI de gids voor op basis van dat project.

 

Shirley Ovaere

MEER WETEN

 

Stedelijk beleid

Oproep tot 6 april: online bevraging smart cities

Het Smart City Institute peilt naar trends, aanpakken en bezorgdheden bij lokale besturen voor een nieuwe barometer over 'smart cities'. Vulde uw gemeente de enquête al in?

 

Nathalie Dumarey

MEER WETEN

 

ADVERTENTIE

Kwaliteit en duurzaamheid bij overheidsopdrachten zijn goud waard!

Voor overheden zijn de technische prestaties van bouwproducten en de manier waarop werken worden uitgevoerd essentiële gegevens.Is het product geschikt voor de toepassing in kwestie? Gaat het om een kwaliteitsvol product? Hoe wordt het correct verwerkt? Is het niet schadelijk voor mens of milieu? Wat is toegelaten door de reglementering op de overheidsopdrachten ?

In hoeverre kunnen normen, productcertificering en keurmerken u daarbij helpen? Bent u bijvoorbeeld verplicht om na te gaan of de producten op de bouwplaats een CE-markering dragen? Wat houdt die CE-markering precies in? Waarin verschilt ze van het BENOR-label? Hoe zit het met uw aansprakelijkheid als u wilt afwijken van een bepaalde norm? Het antwoord op deze vragen vindt u in de Benor-brochure.

 

Raadpleeg de BENOR-brochure op www.benor.be

 

Opleidingen

1 maart

Generated by XBintegrator

Agoria Smart Cities Forum & Awards

1 maart

Generated by XBintegrator

ROT Economie Kempen - Kleinhandelsvergunning

1 maart

Generated by XBintegrator

Burn-out Zelfzorg - Verhoog je veerkracht. Jezelf wapenen tegen burn-out

1 maart

Generated by XBintegrator

Aan de slag met het decreet lokaal bestuur

1 maart

Generated by XBintegrator

Stappenplan voor de opmaak van uw meerjarenplan - Module 2

1 maart

Generated by XBintegrator

Regionale Ondersteuningspunten Kinderopvang IBO

1 maart

Generated by XBintegrator

Regionale Ondersteuningspunten Kinderopvang KDV

1 maart

Generated by XBintegrator

​​Solliciteren en storytelling

1 maart

Generated by XBintegrator

Regionaal ondersteuningspunt voor DGAT

1 maart

Generated by XBintegrator

Regionaal ondersteuningspunt voor DGAT

MEER OPLEIDINGEN

 

Generated by XBintegrator

 

 

Vacatures

consultant / service desk medewerker Grondgebiedzaken, Geel

helpdeskmedewerker expertisecentrum Beleid en Financiën , Geel

functioneel analist, Geel

consultant beleidsondersteuning IT bij lokale besturen, Nazareth

diensthoofd communicatie , Zedelgem

handhavingsambtenaar , Sint-Martens-Latem

deskundige openbaar domein, Sint-Martens-Latem

coördinator economie en ondernemen, Lokeren

diensthoofd wegen en publieke ruimte, Beringen

technische deskundige, Meise

mobiliteitsambtenaar , Meise

werkleider , Meise

ploegbaas gebouwen, Meise

ploegbaas groen, Meise

ploegbazen logistiek, Meise

centrumleider lokaal dienstencentrum, Olen

diensthoofd burgerzaken, Kontich

administratief medewerker boekhouden, Destelbergen

diensthoofd omgeving, Maldegem

cöordinator omgeving , Maldegem

coördinator strategie en lokaal sociaal beleid, Maldegem

HR partner welzijn, Dilbeek

teammanager omgeving, Kontich

beleidsadviseur juridische zaken, Geel

deskundige leefomgeving , Geel

bibliothecaris, Kampenhout

stedenbouwkundige, Kampenhout

financieel verantwoordelijke, Schoten

boekhouder, Schoten

diensthoofd stedelijke werkplaats, Herentals

projectmedewerker stedenbouw en ruimtelijke ordening , Herent

beleidsmedewerker facilitair beheer, Herent

beleidsmedewerker AGB, Herent

projectcoördinator publieke ruimte, Kontich

mobiliteitsambtenaar, Lennik

omgevingsambtenaar , Lennik

facility manager, Lennik

deskundige overheidsopdrachten en patrimoniumbeheer, Oostkamp

systeembeheerder, Aalst

lesgever verkeersveiligheid, Mechelen

 

MEER VACATURES

 

 

Navigatie