Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

VVSG-nieuws

Mobiel toestel? Bekijk deze pagina best in liggende weergave.

Nog geen abonnee? Maak een lezersprofiel aan en ontvang wekelijks nieuws op maat.

Generated by XBintegrator 

15 februari 2018

 

Generated by XBintegrator 

Generated by XBintegrator 

Generated by XBintegrator 

Generated by XBintegrator 

 

 IN DE KIJKER 

Bestuurlijke handhaving ruimtelijke ordening vanaf 1 maart

 

Na vier jaar en vele reparaties treedt het decreet op de handhaving van de omgevingsvergunning in werking. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om bestuurlijk op te treden tegen overtredingen.

 

Steven Verbanck

MEER WETEN

 

 

 Bestuur en Organisatie 

Aanstelling algemeen directeur: voorbeeld besluit en functiebeschrijving

Bij de inwerkingtreding op 25.2 van de overgangsbepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur, schuiven de gemeentelijke en OCMW-organisatie zoveel mogelijk in elkaar. De VVSG biedt instrumenten aan voor de aanstelling van de algemeen en financieel directeur.

 

Marijke De Lange

MEER WETEN

 

 Bestuur en Organisatie 

Decreet Lokaal Sociaal Beleid goedgekeurd

Het nieuwe decreet moet het lokaal bestuur een sterkere sturende rol in netwerken geven, om zo te komen tot meer integraal beleid.

 

Peter Cousaert

MEER WETEN

 

 Bestuur en Organisatie 

Gent, 19 maart: lancering gemeente- en stadsmonitor

Naast de centrumsteden krijgen nu ook 295 gemeenten een gloednieuwe foto van de maatschappelijke ontwikkelingen op hun grondgebied. Schrijf gratis in en kom de eerste resultaten zelf halen.

 

Pieter Plas

MEER WETEN

 

 Bestuur en Organisatie 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in uw lokaal partijprogramma

De SDG's of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen integreren in uw programma? Met een diverse groep lokale politici ontwikkelden we aanbevelingen die alle partijen kunnen gebruiken.

 

Karlien Gorissen

MEER WETEN

 

 Bestuur en Organisatie 

Generated by XBintegrator 

Werken met de SWOT-analyse

Tot een gerichte vertaling komen van de naar voren geschoven elementen in een werkbaar beleidsplan? Deze pocket toont u hoe u dat aanpakt.

 

Daphne De Keukelaere

MEER WETEN

 

 

 Bestuur en Organisatie 

Brussel, 12 juni: schoolinfrastructuur delen - zo moet dat!

Steden en gemeenten leren op dit congres innovatieve initiatieven kennen en krijgen praktische tips om hun schoolinfrastructuur slim te delen en open te stellen.

 

Mattie Jacobs

MEER WETEN

 

 Bestuur en Organisatie 

Hoe energie-efficiënt zijn de openbare gebouwen van de gemeenten?

Een nieuwe studie van Belfius meet de toestand op en doet concrete aanbevelingen voor de uitvoering en financiering van een energie-efficiëntiebeleid.

 

Pieter Plas

MEER WETEN

 

 Bestuur en Organisatie 

Vanaf 8 maart: hoe omgaan met discriminatie op de werkvloer?

In deze opleiding leren medewerkers van gemeenten en OCMW's discriminatie herkennen. Diverse manieren van reageren en geschikte gesprekstechnieken komen aan bod. Op verschillende plaatsen van maart tot oktober.

 

Elke Van den Wijngaert

MEER WETEN

 

 Internationaal 

Breng de wereld in de school

Via het project World@School kunnen scholen gratis buitenlandse studenten uitnodigen om een activiteit te organiseren. De leerlingen worden zich zo bewust van de globalisering. 

 

Hanne Albers

MEER WETEN

 

 Internationaal 

Generated by XBintegrator 

 

Help de digitale kloof in het zuiden te dichten met Close The Gap

Een tweede leven geven aan afgeschreven ICT-materiaal van de gemeentelijke diensten? Doneer en draag bij aan duurzame economische en sociale ontwikkeling in Afrika - en daarmee ook aan de SDGs!

 

Heleen Voeten

MEER WETEN

 

 Omgeving 

Instrumenten voor duurzame ruimte: maak mee het VVSG-standpunt

Het nieuwe Instrumentendecreet moet de ontwikkeling van degelijke ruimtelijke projecten op de juiste plekken ondersteunen. De VVSG werkt aan een standpunt over het decreet, en ook uw bijdrage is zeer welkom.

 

Xavier Buijs

MEER WETEN

 

 Omgeving 

Generated by XBintegrator 

 

Integraal handelsvestigingsbeleid: leidraad voor gemeenten

De  nieuwe leidraad van het Agentschap Innoveren & Ondernemen en de VVSG is een belangrijk houvast voor gemeenten bij de toepassing van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid.

 

Bart Palmaers

MEER WETEN

 

 Omgeving 

Hoe deelfietsen integreren in het mobiliteitsbeleid?

Deelfietsen vormen een steeds belangrijker aspect van het mobiliteitsbeleid en specifiek van het fietsbeleid. De uitdaging bestaat erin om deelfietsen aaneen te schakelen met bestaande vervoersmiddelen, zoals trein, tram en bus.

 

Erwin Debruyne

MEER WETEN

 

 Omgeving 

Project elektrisch autodelen: ondersteuning voor vijftien gemeenten

Autodelen.net en partners willen de komende twee jaar lokale overheden en bedrijven aanzetten tot en begeleiden naar elektrisch autodelen via het project van de E-deal. Vijftien gemeenten kunnen ondersteuning krijgen.

 

Erwin Debruyne

MEER WETEN

 

 Omgeving 

Generated by XBintegrator 

 

Slim naar Antwerpen: geselecteerde projecten 2017

Uit 37 ingediende projecten die bijdragen aan vlot, efficiënt en betrouwbaar personen- en vrachtverkeer, selecteerde een jury er achttien, waaronder een routeplanner, kantoorbus, P&R-beloning, apps, deelfietsen, een taxiplatform.

 

Erwin Debruyne

MEER WETEN

 

 Omgeving 

Bezig met gemeenschappelijk wonen? Onderteken het Charter Samenhuizen

Een brochure op maat geeft inspiratie, en met de ondertekening van het charter geeft u mee het signaal dat het thema gemeenschappelijk wonen leeft en ondersteuning verdient.

 

Joris Deleenheer

MEER WETEN

 

 Omgeving 

Generated by XBintegrator 

 

Waar buren delen: toolkit voor lokale overheden

Buurtbewoners warm maken om één maand de wagen aan de kant te laten staan en duurzame mobiliteitsalternatieven uit te testen? Ga aan de slag met de toolkit 'Delende Buurten'.

 

Erwin Debruyne

MEER WETEN

 

 Omgeving 

Oproep tot 15 april: Matexi Award voor meest verbindend buurtinitiatief

Deze prijs bekroont tijdelijke of permanente initiatieven om buren dichter bij elkaar te brengen. Matexi wil hiermee het buurtgevoel stimuleren en de nadruk leggen op het belang van goede en leefbare buurten.

 

Pieter Plas

MEER WETEN

 

 Omgeving 

Noord-Frankrijk, 22-23 mei: studiebezoek lokaal duurzaam beleid

Duurzame ontwikkeling, korte keten, sociale cohesie én burgerbetrokkenheid lokaal in de praktijk brengen? Loos-en-Gohelle en Grande-Synthe bieden krachtige voorbeelden. Ga mee op ontdekking en laat u inspireren.

 

Nathalie Dumarey

MEER WETEN

 

 Omgeving 

Generated by XBintegrator 

Gent, 24 april: Inspiratiedag Zorg

Zorg nu voor de Zorg van morgen. Ontdek de laatste trends op de Inspiratiedag Zorg voor lokale besturen!

 

Isabelle De Temmerman

MEER WETEN

 

 

 Sociaal Beleid 

Pedagogische kwaliteit kinderopvang krijgt score

Hoe de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang meten? Het MeMoQ-meetinstrument en de pedagogische norm met de bijbehorende scores kregen een plaats in de regelgeving. 

 

Ann Lobijn

MEER WETEN

 

 Sociaal Beleid 

Oproep tot 4 april: projecten 'Buurten op den buiten'

De Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij ondersteunen bewoners en lokale besturen die een concreet project willen realiseren voor een buurt of dorp.

 

Elke Verlinden

MEER WETEN

 

 Sociaal Beleid 

Vooral Vlaamse ouders klagen over kinderopvang

Dat blijkt uit een analyse van de Federale Consumentenombudsdienst, waar ouders sinds 2015 met klachten terechtkunnen. Het betreft doorgaans contractuele geschillen. 

 

Ann Lobijn

MEER WETEN

 

 Sociaal Beleid 

Gezocht: begeleider lerend netwerk animatie - wonen en leven

Ons lerend netwerk voor animatoren te Limburg is op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde begeleider.

 

Melanie Demaerschalk

MEER WETEN

 

 Sociaal Beleid 

Nieuw diversiteitskader ondersteunt gemeenten en wijkwerkingen

Het Nederlandse Kenniscentrum Integratie en Samenleving lanceert een online totaalpakket waarmee wijkteams en gemeenten het lokale aanbod beter kunnen laten aansluiten bij de diversiteit van hun bewoners.

 

Sabine Van Cauwenberge

MEER WETEN

 

 Sociaal Beleid 

Generated by XBintegrator 

VVSG-vormingsaanbod: Kinderopvang

Kinderopvang is een belangrijk aspect in het groei- en leerproces van kinderen. Om dit optimaal te organiseren en te ondersteunen bieden wij een aantal vormingen aan die enkele cruciale factoren belichten. Ontdek ons aanbod.

 

Nathalie De Herdt

MEER WETEN

 

 Sociaal Beleid 

Brussel, 23 februari: dag van de diversiteit in het jeugdwerk

Het Vlaamse departement Cultuur, Jeugd en media organiseert de dag voor het eerst, in het Vlaams Parlement. De minister lanceert er het gloednieuwe Masterplan Diversiteit.

 

Sabine Van Cauwenberge

MEER WETEN

 

 Sociaal Beleid 

Vanaf 20 maart: ontPOP je leerwerknemer

Een snel toepasbare opleiding voor activeerders over de persoonlijke ontwikkelingsplannen voor cliënten in een traject Tijdelijke Werkervaring. Van maart tot september op vijf locaties.

 

Gudrun Hellinckx

MEER WETEN

 

 Sociaal Beleid 

Leuven, 9 maart: ondersteuning collectieve autonome dagopvang

De regionale ondersteuningspunten voor collectieve autonome dagopvang (CADO) zijn een onmisbaar netwerk- en vormingsmoment voor de coördinatoren. Ook op 12 oktober in Antwerpen.

 

Cindy De Sutter

MEER WETEN

 

 Vrijetijdsbeleid 

Oproep tot 1 april: culturele projecten met bovenlokale uitstraling

Projecten gelieerd aan kunsten, cultureel erfgoed, circus, lokaal cultuurbeleid, sociaal-cultureel volwassenenwerk en/of amateurkunsten komen in aanmerking voor subsidie.

 

Hilde Plas

MEER WETEN

 

 Vrijetijdsbeleid 

Gent, 21-22 maart: de verbindende kracht van sport

Met de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in zicht biedt het ISB-congres lezingen van topsprekers in combinatie met meer dan 35 praktijkgerichte keuzesessies over sport- en recreatiebeleid.

 

Chris Peeters

MEER WETEN

 

 Vrijetijdsbeleid 

Brussel, 29 maart: open denkdag kindvriendelijke steden en gemeenten

Wat is een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente? Wat betekent kindvriendelijkheid vandaag? En hoe wordt die anno 2018 uitgedaagd? Kom mee discussiëren!

 

Chris Peeters

MEER WETEN

 

 Vrijetijdsbeleid 

Malle, 7-8 maart: vormingstweedaagse jeugddiensten

De vormingstweedaagse van de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten biedt ruim 200 jeugddienstmedewerkers de kans zich te verdiepen in breed jeugdbeleid.

 

Chris Peeters

MEER WETEN

 

 Vrijetijdsbeleid 

Gedeelde schoolinfrastructuur: inspirerende praktijken gezocht

Slimgedeeld.be zoekt goede voorbeelden van opengestelde schoolinfrastructuur. Ook u kan uw lokale school op die manier positief in de kijker plaatsen en anderen inspireren.

 

Chris Peeters

MEER WETEN

 

ADVERTENTIE

Up With RiseSmart​

Risesmart (ex-Galilei), een afdeling van Randstad, organiseert voor de tweede keer op rij: 'Up With RiseSmart', een concept waarbij bedrijven en overheden kunnen kennismaken met specifieke HR tools waarvan RiseSmart gebruikt maakt. In deze editie vier nieuwe workshops:

  • Continous Feedback
  • Insights Discovery
  • Reducing absenteeism, increasing performance
  • Demo RiseSmart Platform Spotlight

De eerste 50 deelnemers kunnen bovendien gratis deelnemen aan deze workshops!

Waar en Wanneer? RiseSmart Access - Sint-Agatha Berchem. Op donderdag 22/3 van 9u tot 12u30.

 

Inschrijven of bijkomende info? Neem contact op: evelien.slagmulder@risesmart.be

 

 

Opleidingen

22 februari

Generated by XBintegrator 

ROT Economie Limburg - Kleinhandelsvergunning

22 februari

Generated by XBintegrator 

Stappenplan voor de opmaak van uw meerjarenplan - Module 1

22 februari

Generated by XBintegrator 

Kinderopvang Go-Cart - Basisvorming voor startende verantwoordelijken

22 februari

Generated by XBintegrator 

Tewerkstellingsmaatregelen

22 februari

Generated by XBintegrator 

Uurroosters maken binnen de thuiszorg

22 februari

Generated by XBintegrator 

Het ideale animatieaanbod: van droom naar project

22 februari

Generated by XBintegrator 

Het ideale animatieaanbod: van droom naar project

23 februari

Generated by XBintegrator 

Brugge binnenstebuiten: een inkijk in hun mondiaal beleid en de zoektocht naar een alternatieve vorm van internationale samenwerking

23 februari

Generated by XBintegrator 

Stappenplan voor de opmaak van uw meerjarenplan - Module 1

23 februari

Generated by XBintegrator 

Integer handelen: beslissingen nemen in moeilijke situaties

MEER OPLEIDINGEN

 

Generated by XBintegrator 

 

 

Vacatures

auditor, Schaarbeek

productbeheerder financiën, Gent

productbeheerder midoffice, Gent

productbeheerder GAS, Gent

productbeheerder belastingen, Gent

productbeheerder welzijn, Gent

productbeheerder vergunningen, Gent

consultant / service desk medewerker Grondgebiedzaken, Geel

helpdeskmedewerker expertisecentrum Beleid en Financiën , Geel

functioneel analist, Geel

consultant beleidsondersteuning IT bij lokale besturen, Nazareth

gemeenschapswacht-vaststeller, Denderleeuw

afdelingshoofd grondgebiedzaken, regio Leuven

diensthoofd communicatie , Zedelgem

handhavingsambtenaar , Sint-Martens-Latem

deskundige openbaar domein, Sint-Martens-Latem

coördinator economie en ondernemen, Lokeren

hoofd technische dienst, Machelen

diensthoofd wegen en publieke ruimte, Beringen

technische deskundige, Meise

 

mobiliteitsambtenaar , Meise

werkleider , Meise

ploegbaas gebouwen, Meise

ploegbaas groen, Meise

ploegbazen logistiek, Meise

centrumleider lokaal dienstencentrum, Olen

diensthoofd burgerzaken, Kontich

administratief medewerker boekhouden, Destelbergen

diensthoofd omgeving, Maldegem

cöordinator omgeving , Maldegem

coördinator strategie en lokaal sociaal beleid, Maldegem

HR partner welzijn, Dilbeek

teammanager omgeving, Kontich

beleidsadviseur juridische zaken, Geel

deskundige leefomgeving , Geel

bibliothecaris, Kampenhout

stedenbouwkundige, Kampenhout

financieel verantwoordelijke, Schoten

boekhouder, Schoten

diensthoofd stedelijke werkplaats, Herentals

 

MEER VACATURES

 

 

Navigatie