Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Werfcafé in woonzorgcentrum Meerlehof

Bouwplan

Met de bouw en komst van het nieuwe woonzorgcentrum, waarin kleinschalig wonen centraal staat, wil het bestuur komen tot een gedragen nieuw concept van wonen (en zorg).  Naast een abstract concept wil men ook een concrete aanpak en maatregelen uitwerken. Men wil dit doen met aandacht voor alle betrokkenen, alle stakeholders van het woonzorgcentrum: bewoners, personeel, familieleden van de bewoners, personeel thuiszorgdiensten, seniorenverenigingen van Lummen, gebruikers Lokaal Dienstencentrum.

De bewoners zonder ernstige cognitieve problemen werden in eerste instantie bevraagd naar hun beleving via een individuele vragenlijst. De resultaten hiervan waren de input voor twee werfcafés met telkens een andere groep betrokkenen. De aanwezigen werden random verdeeld over 7 kleinere groepen. Elke groep boog zich over de bevraging van de bewoners gekomen onderwerpen (voeding, sociale contacten, zorg in dialoog, vrijheid/autonomie, zinvolle tijdsbesteding, personeel, omgang personeel-bewoner-familie). De deelnemers zaten een ganse dag met elkaar aan tafel.  Alle bevindingen over de onderwerpen werden op het einde van de dag telkens samengevat. Daaruit werden de voor de deelnemers belangrijkste drie onderwerpen gekozen. Deze onderwerpen willen ze samen verder concreet en toepasbaar in het toekomstige woonzorgcentrum uitwerken: nl. keuzevrijheid, voeding en zinvolle dag invulling. In het najaar van 2018 organiseert men een werfcafé PLUS om de drie weerhouden thema's verder uit te diepen en concrete voorstellen te formuleren. Hier maken we gebruik van een experten forum gevolgd door een keuze moment.

Eerste resultaten

 • Grote betrokkenheid van de verschillende stakeholders.
 • Kleine verbetersuggesties werden onmiddellijk aangepakt ("quick wins").
 • Positief gevoel bij de deelnemers en bewoners.
 • Aanzet tot bijwerken van visie en missie van het woonzorgcentrum.

 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thema's

 • ouderen; publieke zorg

Contact

 • Lummen
 • WZC Meerlehof
  Gemeenteplein 13
  3560 Lummen
  wzchetmeerlehof@lummen.be

Links