Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

welzijnshuis van Waregem

Het Welzijnshuis bundelt alle welzijnsvragen en biedt zitdagen aan externe partners.

Doelstelling

 

 • Alle welzijnsvragen en aanvragen in Waregem bundelen op één locatie.
 • Een laagdrempelig onthaal vormen dankzij een nieuwe huisstijl, een whiteboard animatie, een campagne op de regionale televisie, een opendeurdag…
 • Expertise van stad en OCMW verenigen door de vroegere stadsdienst Welzijn, de Sociale Dienst en het Thuiszorgloket van het OCMW fysiek samen te brengen
 • De loketmedewerkers breder zicht bieden op welzijnsproducten om algemene basisinfo te kunnen geven over alle welzijnsvragen.
 • Loketten en zitdagen aanbieden aan externe partners zoals de woonclub, dyzo (vzw die ondernemers in moeilijkheden wil versterken), de pensioendienst…
 • Het idee is een 'winkelconcept' waar burgers vlot binnen en buiten lopen met een toegankelijke dienstverlening.
 • Een brede mix genereren van welzijnsklanten.
 • Kennisclusters opzetten binnen de interne werking.

 

Bereik

We bereiken een breder publiek met meer diverse vragen aan het onthaal. Dit is gekoppeld aan een uitstekende ligging in het centrum met een stadsvernieuwingsproject en parking. Momenteel bereiken we niet de onthaaldoelgroep van het CAW. In de toekomst brengen we ook het beleidsdomein 'Integratie en Inburgering' in het Welzijnshuis.

 

Positieve (neven)effecten

Positieve effecten van het Welzijnshuis zijn de verbreding van welzijn, de lage drempel om binnen te stappen en meer doorverwijzingen allerhande.

 

Hindernissen

 • Medewerkers (en cultuur) samenbrengen van verschillende diensten en afdelingen is een groeiproces. Neem je tijd.
 • Zet een projectstructuur op die bevoegdheid heeft om acties te realiseren.
 • Heb voldoende aandacht voor de communicatie doorheen volledige duur van het proces.
 • Kader het Welzijnshuis breed zowel in naamgeving, huisstijl voor de externe communicatie als via een campagne voor de bekendmaking aan het brede publiek.
 • Voorzie in toekomstopties zoals het Geïntegreerd Breed Onthaal, toevoeging van andere beleidsdomeinen zoals Integratie en Inburgering…
 • Teken processen uit met een klantenbril op.
 • IT is een belangrijke schakel.

 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thema's

 • armoede; burgerzaken en dienstverlening; etnisch-culturele diversiteit; gezondheidsbeleid; regie en coördinatie; samenwerken; samenwerking ocmw-gemeente; sociaal beleid