Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Mechelen bestrijdt winkeldiefstal ook met preventie

Met de invoering van het strategisch veiligheids- en preventieplan in 2007 creëerde de stad Mechelen samenhang tussen preventieve en repressieve maatregelen. Dankzij de preventieve maatregelen voelen de handelaars zich meer betrokken bij de strijd tegen winkeldiefstallen en geven ze die ook meer aan bij de politie. Door winkeldiefstal als gemengde inbreuk in het politiereglement op te nemen en te bestraffen via het NERO-project en de Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) worden de daders afgeschrikt.

Met zijn preventieve maatregelen voor de handelaars focust de stedelijke dienst preventie en veiligheid op informatie- uitwisseling, overleg, vorming en advies. In het buurtinformatienetwerk (BIN) voor ondernemers wisselen handelaars en de politie informatie over verdachte handelingen uit en geven ze elkaar tips. Viermaal per jaar verschijnt de Nieuwsbrief rond veilig ondernemen met achtergrondinformatie en cijfers over winkeldiefstal en daders. Eenmaal per jaar organiseert de stuurgroep veilig ondernemen een vormingsavond voor de handelaars met experts van de lokale politie, de burgemeester en de schepenen van preventie en economie. Op hun vraag geeft de preventiedienst gratis techno-preventief advies op maat van de beroepslokalen. De stad reikt, boven op de fiscale maatregelen, ook een premie van 500 euro uit aan handelaars die investeren in de beveiliging van hun handelspand. NERO en GAS Sinds diefstal in 2008 als een gemengde inbreuk is opgenomen in het politiereglement kan een meerderjarige dader zowel een strafrechtelijke als een administratieve sanctie oplopen. De GAS omvat geldboetes tot 250 euro en daarnaast kan de bevoegde sanctionerende ambtenaar een bemiddelingsprocedure voorstellen. Bij een gunstige bemiddeling kan de ambtenaar de boete verlagen of zelfs laten vallen. Voor minderjarige winkeldieven bestaat het NERO-project waarbij de begeleiding centraal staat. De politie brengt jonge daders naar het politiecommissariaat waar de ouders hen moeten komen ophalen. Dit kost de ouders 100 euro combitaks (belasting). Tijdens een eerste gesprek onderzoekt het regieteam Overlast waarom het fout liep en hoe de ouders en de jongere dit misdrijf kunnen voorkomen. Gezinnen die vlot meewerken, krijgen een vrijstelling van de te betalen belasting. inge ruiters
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • detailhandel; economie; integrale veiligheid; lokale politie; stedelijk beleid; veiligheid

Contact

  • Mechelen
  • Werner Van Herle, preventieambtenaar diensthoofd Preventie & Veiligheid, stad Mechelen

Links

  •  
  •