Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Gezamenlijk optreden dringt geurhinder sterk terug

​Inwoners van de Roeselaarse deelgemeenten Rumbeke en Oekene ondervonden geurhinder van de industriezone aan het kanaal. Ze richtten het actiecomité Leefbaar Rumbeke - Oekene op en wendden zich met hun klachten tot het stadsbestuur. Op 19 juli 2010 zette het stadsbestuur een milieustakingsvordering tegen drie bedrijven in. Vervolgens gaf het bestuur milieu-inspectie de opdracht een geurstudie op te maken en ging het samen met het stadsbestuur, andere overheidsinstanties en de zeven bedrijven op zoek naar de oorzaken van de geurhinder. Enkele bedrijven werden verplicht bepaalde activiteiten stop te zetten, andere moesten sterk investeren in zuiveringstechnieken om de geur te beperken. Sinds de zomer 2011 is de geurhinder sterk teruggedrongen dankzij de dialoog tussen de omwonenden, de overheid en de bedrijven. Om deze waardevolle dialoog te bestendigen beschikt elk bedrijf over een communicatieplan en bestaat er een klachtenlijn tussen het actiecomité en het stadsbestuur.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • economie; energie en klimaat; landelijke gemeenten; milieu; omgeving; participatie; stedelijk beleid

Contact

  • Roeselare
  • Martine Lakiere, milieudienst Roeselare, T 051-26 22 91, milieu@roeselare.be

Links