Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Dementievriendelijke HOGEVIJF

Kastje met voorwerpen van vroeger

Het project is erop gericht om de best mogelijke zorg aan te bieden voor ouderen met cognitieve problemen en in het bijzonder personen met dementie in het dagverzorgingscentrum.

In eerste instantie werd er ingezet op wetenschappelijk onderzoek (meten is weten). Er werd een twee jaar durende longitudinale cohortstudie en literatuurstudie i.s.m. Hogeschool PXL opleiding ergotherapie uitgevoerd. Een uniek project voor de Provincie Limburg. Personeel en cliënteel werden bevraagd en geobserveerd, mantelzorgers geïnterviewd. Doel van het onderzoek is nagaan of en in welke mate het werken met homogene doelgroepen in een DVC bijdraagt tot een betere zorg en het welbevinden van de cliënt.

Tegelijkertijd werd de werking van het DVC herzien. Door de bouw van twee nieuwe zorgcampussen kon het bestaande DVC opgedeeld worden in twee nieuwe werkingen met hun eigen specifieke doelgroep (personen met fysieke, psychiatrische en sociale noden en personen met cognitieve problemen). Er werd per campus door het personeel een 'homemade' activiteitenaanbod uitgewerkt aangepast aan de noden van de doelgroep. Meerdere activiteiten worden op hetzelfde moment georganiseerd zodat cliënten volgens hun mogelijkheden en interesse keuzevrijheid hebben. Ook wordt er een vast dagschema gehanteerd waarbij huishoudelijke activiteiten, beweging alsook stimulerende activiteiten centraal staan.

Na de opstart van deze nieuwe werking werd het duidelijk dat de aanpak van dementie integraler (van diepte naar breedte) moet zijn. Er werd een expert dementie aangesteld en een dienst/campus-overschrijdende werking opgezet (LDC, GAW, DVC, CKV en WZC) rond PMD.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • ouderen; publieke zorg

Contact

  • Hasselt
  • WZC Hogevijf
    info@hogevijf.be

Links