Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Zorgzame buurt Breendonk

​In samenwerking met verenigingen en vrijwilligers uit de leefgemeenschap werden alle 65-plussers persoonlijk en deur aan deur uitgenodigd in het vernieuwd dienstencentrum van Paepenheide. Wij organiseerden een netwerkmoment per wijk en bezoekers kregen een koffietas met het telefoonnummer van het dienstencentrum mee naar huis.

In 2015/2016 werd Paepenheide gemoderniseerd. Tijdens de renovatie namen wij onze intrek in het plaatselijk parochiecentrum. Doorheen de renovatie leerden de plaatselijke verenigingen zo het dienstencentrum beter kennen. Bij de opening van het dienstencentrum werd een opendeur georganiseerd met de jaarmarkt. Paepenheide was voorheen een antennepunt van het lokaal dienstencentrum in Puurs centrum. Met de renovatie voldoen wij infrastructureel aan de erkenningsvoorwaarden en het bestuur besliste dit centrum als een volwaardig dienstencentrum uit te bouwen ter ondersteuning van deze uithoek van de gemeente waar geen specifieke welzijnsvoorzieningen zijn uitgebouwd. Op de site wordt intergenerationeel gewerkt, de buitenschoolse kinderopvang vindt er een plaats en de lokalen van het dienstencentrum worden gebruikt door de muziekacademie en een creatieve jeugdvereniging. Daarnaast verhuren wij de infrastructuur buiten de werkingsuren van het dienstencentrum aan verenigingen en inwoners. Het is een trefpunt in deze leefkern. Omdat we een volwaardige werking van een LDC willen uitwerken wilden wij de buurt meer betrekken. Met de contacten die we in het parochiecentrum legden, rekruteerden wij vrijwilligers om alle 65 plussers deur aan deur uit te nodigen. 5 wijken werden afgebakend en 5 namiddagen werden van februari tot begin juni 2017 georganiseerd. Meer dan 250 65-plussers kwamen op dit initiatief af. Telkens werd het welzijnsbeleid van de gemeente en de werking van het dienstencentrum toegelicht en konden vragen gesteld worden. Er werd een rondleiding per tafel georganiseerd nadat ze een pannenkoek kregen. Koffie werd geschonken in een koffietas, die ze mee naar huis kregen met de coördinaten van het lokaal dienstencentrum op. De doelstelling van dit project was meervoudig: - sociaal netwerk vergroten - informeren - sociaal isolement detecteren - noden bevragen - aanspreekpunt LDC in buurt kenbaar maken - samenwerking met de buurt Dit resulteerde in meer bezoekers, meer vrijwilligers, nieuwe initiatieven in het dienstencentrum. Nadien mails en telefoons van 65-plussers en zelfs hun kinderen. Er werden vragen gesteld onder andere over mantelzorg, mobiliteit en tegemoetkomingen. Verschillende deelnemers hebben we ontmoet op het jaarlijks burenfeest en vinden hun weg naar activiteiten. De buurt Breendonk flakkert weer op...
Belangrijk is dat wij dit in de toekomst ook in andere deelgemeenten willen uitrollen, echter onze fusiewerkzaamheden vragen tijdelijk wat meer tijd. Daarnaast blijven wij deze mensen uit het project uitnodigen voor ons burenfeest en eindejaarsfeest…

Download de flyers. www.zorginactie.be/www/pdf/zorgzame-buurten.pdf
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • buurtgerichte zorg; ouderen; publieke zorg

Contact

  • Puurs
  • kris.dekoker@puurs.be

Links