Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Zilverkring in actie

Door het initatief 'de Zilverkring' wil men vereenzaming bij alleenstaande 80plussers tegengaan door middel van verbindende activiteiten.

'Vereenzaming' bij alleenstaande ouderen in Londerzeel werd blootgelegd door het ouderenbehoeftenonderzoek van prof Verté (2007). Mits ondersteuning de eerste acht maanden door VVSG (Joris Perraer) werd het project geconcretiseerd in een bezoekteam en telefoonster. De groep en taakinvulling groeiden organisch. Ondertussen zijn we geëvolueerd naar een dynamische groep van een 10-tal vrijwilligers die huisbezoeken brengt bij alleenstaande 80plussers en hen opbelt. Aan de hand van ingevulde fiches geven de vrijwilligers feedback aan de maatschappelijk werker van het Zorgloket. De fiches worden door haar verwerkt en opgevolgd. In 2017 bracht de groep vrijwilligers 183 huisbezoeken, een 3-tal mensen werden op regelmatige basis opgebeld. De vrijwilligers zullen in de eerder informele huisbezoeken naast het polsen naar het algemeen welbevinden van de alleenstaande 80plussers hen ook proberen toeleiden tot de cohesievormende activiteiten die in tussentijd in Londerzeel gerealiseerd werden. Hierbij denken we vooral aan de groepen Blijven Bewegen en de Buurttafels. Beide initiatieven zijn decentraal georganiseerd, t.t.z. in de 4 deelgemeenten. 'Blijven Bewegen' omvat een beweegprogramma met sessies Tai chi, sofrologie en oefeningen onder begeleiding van een kinesist. Aanwezigen variëren: Steenhuffel 10-tal, Malderen 25-tal, Londerzeel st Jozef 20- tal, Londerzeel centrum 30-tal. Er wordt een programma in het voor- en najaar voorzien van telkens 12 sessies. De Buurttafels zijn dorpsrestaurants waar samen lekker eten centraal staat. Voorlopig gaan de Buurttafels maandelijks door in Malderen, Steenhuffel en Londerzeel St-jozef (telkens 30- tal deelnemers) en tweemaal per maand in Londerzeel (50-tal deelnemers). Vrijwilligers van de Zilverkring werken o.a. mee in de onthaal- en afsluitmomenten van Blijven Bewegen, bij het serveren van de maaltijden in de Buurttafels (en ondersteund door extra vrijwilligers). Op deze manier bereiken we jaarlijks een kleine 200 oudere inwoners.'
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • buurtgerichte zorg; ouderen; publieke zorg

Contact

  • OCMW Londerzeel - Zorgloket
  • Zorgloket@londerzeel.be

Links