Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Zelfroosteren in het WZC

​Dit project wil medewerkers uit de zorg de kans bieden om zelf (grotendeels) hun werkrooster in te vullen om zo hun welzijn en inspraak te bevorderen. De werkdruk van het zorgpersoneel is hoog en niet eenvoudig met het gezinsleven te combineren. Dit project komt tegemoet aan de werk-privé balans. Door zelf meer invloed te kunnen uitoefenen op het eigen werkrooster krijgen we meer tevreden personeel, dit straalt zich uit naar de bewoners.

Bij het zelfroosteren hebben de medewerkers een grotere inspraak op hun eigen werkrooster. Door het zelf kunnen inplannen van wanneer men wenst te werken, heeft dit een positief effect op het welbehagen op de werkvloer. Dit waren enkele van de argumenten die ervoor zorgden dat het beleid enthousiast was hiervoor. Medewerkers kiezen nu grotendeels zelf wanneer ze werken. Het werk blijft wel leidend, met andere woorden blijft het voor ons het belangrijkst dat we het juiste aantal medewerkers inzetten op het juiste moment. We hebben er eveneens voor gezorgd dat er binnen de zorg geen verschil is tussen week- en weekenddagen. Het zelfroosteren gebeurt in verschillende fasen die erover waken dat iedereen op een eerlijke manier ingeroosterd kan worden en dat het niet de personen zijn die het luidst roepen, die met de beste shiften gaan lopen. Het uiteindelijke rooster wordt afgewerkt door de hoofdverpleegkundigen, zij blijven de eindverantwoordelijkheid dragen. Door het zelf inroosteren werken de mensen gemiddeld 80 tot 90% van wat ze zelf ingeroosterd hebben.

De fasen bij het zelfroosteren zijn de volgende:
- wensfase: hier geeft iedere medewerker in wat hij wenst te werken. Hier moet hij met geen andere zaken rekening houden.
- planningsfase: hier kan iedere medewerker zien waar er nog tekorten zijn en waar er te veel medewerkers ingeroosterd zijn. Men kan dan enkel nog het rooster verbeteren.
- definitieve fase: Hier werken de hoofdverpleegkundigen het rooster af. Zij vullen ook de laatste 10 tot 20% van het rooster in.
- definitief klaar: hier ligt het rooster volledig vast, enkel nog omruiling is mogelijk of wijzigingen door ziekte.

De grootste wijziging zit hem in de visie, men kijkt nu naar wanneer men wil komen werken, terwijl vroeger vooral gekeken werd wanneer men zeker wou thuis zijn. Door het feit dat de medewerkers zelf meer inspraak hebben in hun werktijden merken we, bij het bevragen, dat ze liever naar het werk komen. Dit enthousiasme trekt zich door op de werkvloer en hierdoor ook naar de bewoners toe. Want gelukkige personeelsleden zorgen voor gelukkige bewoners!  Koen Dierick
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • ouderen; publieke zorg

Contact

  • Deinze
  • koen.dierick@ocmwdeinze.be

Links