Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Welzijnsonthaal Turnhout

OCMW en CAW verzorgen samen het Welzijnsonthaal.

Het Welzijnsonthaal is een plaats in Turnhout waar je naartoe kan met al je vragen rond welzijn zoals over wonen, zorg, relaties, mobiliteit, vrije tijd, opvoeding, premies, inkomen, budget, administratie, enzovoort. Iedereen uit Turnhout en omgeving kan gratis terecht in het Welzijnsonthaal. Medewerkers van CAW De Kempen en OCMW Turnhout werken er samen om iedereen de beste ondersteuning te bieden voor zijn welzijnsvraag. In het kader van het geïntegreerd breed onthaal worden ook de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten betrokken. Op die manier leggen we de link tussen welzijn en gezondheid.

Doelstellingen

 • Laagdrempelig onthaal
 • Eén toegangspoort voor alle welzijnsvragen van de inwoners van Turnhout en omstreken
 • Speciale aandacht voor de meest kwetsbaren
 • Zorgen dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft
 • Opzetten van lokale samenwerkingsverbanden

Bereik

We bereiken een zeer breed publiek met zeer diverse vragen. Doordat alle nieuwe OCMW-cliënten via ons doorstromen bereiken we ook de meer kwetsbare doelgroepen. Daarnaast doen wij ook het onthaal voor CAW De Kempen waardoor wij ook specifieke doelgroepen bereiken zoals dak- en thuislozen, verslaafden, slachtoffers van een misdrijf of van intrafamiliaal geweld, en mensen met psychische moeilijkheden of relatieproblemen.

Positieve (neven)effecten

 • Lage drempel zorgt voor meer instroom
 • Delen van kennis en expertise: 1 + 1 > 2
 • Meer samenwerking tussen verschillende partners. Naast de samenwerking tussen CAW De Kempen en OCMW Turnhout werken we ook samen met andere lokale partners.
 • Door de brede bevraging tijdens de onthaalgesprekken en een goede kennis van de lokale sociale kaart kunnen we mensen gerichter doorverwijzen, zowel intern als extern.
 • Mensen moeten zich niet langer afvragen waar ze terecht kunnen met hun vraag. Iedereen kan met al zijn welzijnsvragen terecht bij het Welzijnsonthaal. • Cultuurverschillen binnen de organisaties overstijgen
 • Alle partners op een gelijkwaardige manier betrokken houden
 • Concreet uitwerken van een nieuw onthaalconcept
 • Meer outreachend werken
 •  

Thema's

 • armoede; burgerzaken en dienstverlening; gezondheidsbeleid; samenwerken; samenwerking ocmw-gemeente; sociaal beleid