Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Vitrine brengt levensverhaal bewoners tot leven in WZC Immaculata

Vitrine

'Wij werken aan een uniek woonzorgcentrum waar gastvrije zorg voor bewoners een memorabele belevenis wordt voor de hele familie'.  Zo luidt de visie van WZC Immaculata Edegem.  Een visie die werknemers stimuleert om voortdurend en blijvend te streven naar uniciteit.  In dit streven kadert ook het Vitrineproject van Museum E!, dat opgestart werd  in 2015. 

Elke resident krijgt de mogelijkheid om naast de deur van zijn woongelegenheid een klein stukje museum op te bouwen in een eigen vitrine.  De ergotherapeut van het woonzorgcentrum (tevens master in Beeldende Kunst) werkt de vitrine met elke bewoner en/of familie individueel uit.  Ze gaat samen met hen op zoek naar wat iemand juist wil tonen en werkt dit verhaal mee uit tot een kunstwerk op zich.  Op die manier geeft elke resident vorm aan zijn/haar biografisch verhaal. 

Alle vitrines samen vormen het semipublieke deel van Museum E! De E! van Museum E! staat voor ervaren.  Dit ervaren krijgt in het vitrineproject een dubbele betekenis:

 • Het gaat om het ervaren in het verleden, de ervaring die de bewoners maakte tot de persoon die ze nu zij, elk met hun eigen verhaal en een rugzak vol herinneringen.  Vanuit onze werkmethode, biografische dienstverlening, is het juist dat verhaal dat we mee willen nemen in onze zorg.
 • Maar het gaat ook om het ervaren nu, om wat we nu beleven bij het creëren van de vitrines

 

De vitrines zorgen ook voor het ervaren en opbouwen van een nieuw sociaal netwerk voor bewoners, familie en bezoekers.  Sociale netwerken ontstaan meestal vanuit een dialoog, vanuit iets waarover mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan.  Vanuit het verhaal dat elke vitrine met zich mee draagt, ontdekken we linken tussen elkaar, komen vragen voor elkaar op en kunnen bewoners en familie heel eenvoudig in gesprek gaan over wat gezien of ervaren wordt. Zo is de dialoog gestart en groeien sociale netwerken.

De vitrines worden enorm gewaardeerd door bewoners, familie en bezoekers. Zelfs in die mate dat een vitrine soms terug opgebouwd wordt tijdens de uitvaart van een bewoner.

Achterliggende visie

In WZC Immaculata hanteren we de biografische dienstverlening als werkmethode. We leven ons in de leefwereld van de bewoner en krijgen zo aandacht voor de mogelijkheden, behoeften en verwachtingen van de resident en zijn familie.  Elke discipline leeft zich in en draagt vanuit een eigen invalshoek haar steentje bij. Het in beeld brengen van de biografie in het vitrineproject zorgt voor een goede zichtbare ondersteuning van deze dienstverlening.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thema's

 • ouderen; publieke zorg

Contact

 • Woonzorgnetwerk Edegem
 • WZC Immaculata
  Oude Godstraat 110
  2650 Edegem