Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Taalstimulering in de Leuvense kinderopvang

In een superdiverse stad als Leuven is meertaligheid een troef en een uitdaging. Ook de kinderopvang speelt een belangrijke rol in de taalontwikkeling van jonge kinderen. Om hen daarin te versterken, organiseerde Stad Leuven in samenwerking met het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO, KU Leuven) een begeleidingstraject op maat van Leuvense kinderdagverblijven, 'Taalbeleid in de kinderopvang' .

Kinderdagverblijven konden kiezen uit verschillende 'trajecten' (small, medium, large of extra large). Tijdens het gekozen traject kregen de verschillende kinderdagverblijven de nodige achtergrond om op hun eigen werkplek taalstimulerend aan de slag te gaan. Er werd onder meer ingegaan op de basisprincipes van (meertalige) taalverwerving, taalstimulering en de manier waarop kinderbegeleiders in gesprek gaan met kinderen. In praktijksessies kregen de kinderdagverblijven praktische tips en tools die ze meteen op de werkvloer konden inzetten, bijvoorbeeld over het werken met boekjes en andere prikkelende materialen. Daarnaast werden in het large-traject verschillende kinderbegeleiders tijdens het werk gecoacht.

De nadruk in het traject lag echter niet alleen op het verwerven van inhoudelijke knowhow rond hoe je taalstimulerend kan handelen, maar ook op inzichten om in het eigen kinderdagverblijf een taalbeleid te realiseren dat gedragen is door alle kinderbegeleiders. "Dat is immers de echte uitdaging: ervoor zorgen dat al deze inzichten doelbewust opgenomen wordt in het beleid en in de praktijk gebracht wordt door élke kinderbegeleider", aldus Karen Torfs (CTO).

Schepen Bieke Verlinden licht het belang verder toe: "We willen op deze manier meewerken aan een positieve en stimulerende houding ten opzichte van talige diversiteit in de kinderdagverblijven. Meertaligheid is een troef voor de toekomst en kan via een positieve aanpak ook een sterke opstap zijn om het Nederlands onder de knie te krijgen. Zo vroeg mogelijk  de kansen van de kinderen én de kinderopvang versterken, dat is de bedoeling."

 

Contact/Meer info
  • vrije keuze van alle initiatieven kinderopvang om deel te nemen
  • werken op maat van elk kinderopvangteam
  • meertaligheid als troef: positieve en stimulerende houding

Thema's

  • kinderopvang en gezinsbeleid; publieke zorg

Contact

  • Leuven
  • Murielle Mattelaer, beleidsadviseur kinderopvang en opvoedingsondersteuning, murielle.mattelaer@leuven.be, tel. 016 27 26 13

Links