Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Straathoekwerk voor welzijn en veiligheid

​Al jaar en dag verbindt het straathoekwerk het bestuur met zijn kwetsbaarste burgers. Door dagelijks aanwezig te zijn op plaatsen waar sociale uitsluiting heerst, is de straathoekwerker goed geplaatst om mee te bouwen aan een beleid dat voor iedereen toegankelijk is.

Elke samenleving wordt gekenmerkt door spanningsvelden. Het spanningsveld tussen jong en oud bijvoorbeeld levert niet alleen pensioendebatten maar ook samenlevingsvraagstukken op: Hoe kan je in een wijk jong en oud zonder al te veel irritaties laten samenleven? Contact met de betreffende groepen is een eerste vereiste. In het voorbeeld van het spanningsveld tussen jong en oud zijn het buurtwerk, seniorenwerkingen, de jeugdraad en werkingen met maatschappelijk kwetsbare jongeren relevante partners. Gemeenten worden geconfronteerd met groepen en individuen die geen (positieve) band met de samenleving hebben. Deze mensen zijn niet verenigd in een groep die hun belangen op stadsniveau kan verdedigen, ze kennen de weg naar het beleid niet en/of hebben er geen vertrouwen meer in. Met hun stem wordt geen rekening gehouden, hoewel ze een substantieel deel uitmaken van elke stad of gemeente. De rellen in Frankrijk of Engeland leren ons dat de overheid contact moet blijven houden met deze mensen. Ook al staan ze er op het eerste gezicht niet voor te springen. Hier liggen de kerntaken van straathoekwerkers. Ten eerste moeten ze contact zoeken met mensen die sociaal uitgesloten zijn of zich zo voelen. Ten tweede moeten ze samen met deze mensen onderzoeken wat mogelijk en wenselijk is om hun situatie menswaardiger te maken. Ten derde moeten ze de banden met hun omgeving herstellen en/of versterken. Ten slotte moeten ze de link met het beleid verzorgen. De finaliteit van straathoekwerk ligt dus in welzijn. Tegenwoordig is iedereen het erover eens dat werken aan welzijn ook effect heeft op veiligheid. Daarmee kan straathoekwerk dus rellen voorkomen, een aangenaam neveneffect van een belangrijke opdracht.
Thema's

  • armoede; integrale veiligheid; jeugd; ouderen; participatie; publieke zorg; sociaal beleid

Contact

  • Vlaanderen
  • Vlastrov (koepelorganisatie straathoekwerk Vlaanderen), T 03-340 49 25, M 0496-12 17 57

Links