Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Stedenband voor raadsleden

Al vijf jaar heeft Zoersel een stedenband met Bohicon in Benin. Er is ondertussen veel verwezenlijkt, veel medewerkers van de gemeente zijn bij deze stedenband betrokken. Moeilijker was het om deze ervaringen te verantwoorden aan de leden van gemeente-, OCMW- en adviesraden. De enige manier om een stedenband in alle facetten te begrijpen is een bezoek. Dat werkt.

 

Sinds oktober 2011 heeft Zoersel (22.000 inwoners) een stedenband met Bohicon, een stad met 200.000 inwoners in Benin. De twee gemeenten werken samen op verschillende domeinen zoals ICT, bibliotheek, burgerlijke stand en financiën en er zijn een aantal sociale projecten. Daarnaast zijn er ook zes verschillende vierdepijlerorganisaties uit Zoersel actief in Bohicon. De stedenband bleek een goede basis om voor deze bestaande projecten civiele partners te vinden in Zoersel.

Maar ook al is er bijna van iedere dienst intussen wel iemand bij de stedenband betrokkengeraakt en in Bohicon op bezoek geweest, toch was het niet zo eenvoudig om het uit te leggen aan het beleid. Foto's, video's en getuigenissen kunnen niet ten volle weergeven wat een stedenband precies inhoudt. Er komt immers veel meer bij kijken dan de centen, het materiaal en de kennisuitwisseling tussen collega's in Bohicon en Zoersel.

Met eigen ogen zien en zelf ervaren wat zo'n stedenband met je doet, is de enige manier om echt te begrijpen wat een stedenband in al zijn facetten kan betekenen. Daarom werd besloten een oproep te doen aan alle gemeente-, OCMW- en adviesraadsleden om Bohicon te bezoeken.
Het zou een reis van tien dagen worden, zelf te betalen door de deelnemers. Er konden maximaal zestien mensen mee. De kostprijs kwam op 1200 euro, alles inbegrepen (behalve reispas, inentingen en malariapillen). Het was een mix van bezoeken aan ministeries in Cotonou, de administratie van Bohicon en de verschillende Zoerselse projecten, met ook voldoende toeristische uitstappen om kennis te maken met de cultuur, de natuur en het dagelijks leven in en rond Bohicon. De rondreis werd door de schepen van Internationale Samenwerking Koen Paredaens (N-VA) en de ambtenaren internationale samenwerking van Zoersel en Bohicon begeleid. Ter plaatse werd er met een gids gewerkt die onder andere de voodoo-cultuur, de natuur en culturele zaken toonde.

De grote groep maakte Bohicon duidelijk dat de stedenband in Zoersel leeft. Veel mensen hebben interesse om Bohicon, de administratie, het beleid en zijn burgers te leren kennen.

Het draagvlak voor de stedenband is in Zoersel zowel op bestuurlijk als op civiel vlak enorm toegenomen. Iedere deelnemer is een ambassadeur van de stedenband geworden. Ze spreken op adviesraden, maar evengoed in hun kennissenkring. Sinds OCMW-raadslid Irene Meersman (N-VA) het resultaat, de inzet, de leergierigheid en de openheid heeft gezien, heeft ze geen sensibilisering meer nodig: 'Door deze geweldige beleving weet ik dat het me zal lukken de spreekbuis te worden voor de inzet van de gemeente Zoersel.' Ook haar partijgenoot Bruno Stouthuyzen vond het een indrukwekkende kennismaking met de Afrikaanse cultuur: 'Maar ook door de sociale samenhang, de chaos waarin die mensen leven, het unieke tuinproject en het enthousiasme van de leerlingen, de ouders en de leerkrachten van de schooltjes.' Toch stelt hij zich vragen bij een bepaald project: wie doet wat voor wie bij ngo Saint-Camille?

Ook al zijn de Beninezen naar onze maatstaven erg arm, toch lijkt de gemiddelde Beninees genoeg te eten te hebben en heeft hij een (klein) inkomen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Voor Emery Frijters, voorzitter Groen en ex-OCMW-raadslid, liggen de grote uitdagingen op het vlak van educatie en gezondheidszorg: 'Kinderen worden nog te vaak te jong van school gehouden om mee te helpen op het veld of in de verkoop. Ook is er bijvoorbeeld voor de hele provincie waarin Bohicon ligt, maar één ziekenwagen. We zagen een jongeman vallen met een motor en sprongen bij. Het slachtoffer wou absoluut niet naar het ziekenhuis gevoerd worden, omdat dit veel te duur was.' 'Hygiëne/afvalverwerking is ook een punt waar veel kan gebeuren: iedereen doet zijn gevoeg op straat, en ook al het afval wordt gewoon op straat gegooid, oude autobanden worden in brand gestoken om ze te "verwerken".' Voor hem mist de stedenband in Zoersel zijn doel niet, en daarbij komt nog dat gewone burgers geïnspireerd geraken om zelf ook een project op te zetten in Bohicon. Op dat vlak ziet Emery Frijters een goede wisselwerking: 'Het is makkelijk om materiaal mee te laten nemen, en foto's en verhalen terug te brengen, telkens als er een delegatie naar ginder gaat. Zo behouden we een goed zicht op de evolutie op die projecten en vernemen we of er nog andere dingen nodig zijn.'  Na de reis hebben ook drie deelnemers een vierdepijlerorganisatie opgezet en een Zoersels project ingediend voor Bohicon. Zo zijn er nu zes Zoerselse projecten in Bohicon die ieder 1500 euro steun krijgen vanuit de gemeente.

 

Dit bericht verscheen in Lokaal 07 2017.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • etnisch-culturele diversiteit; Noord-Zuid

Contact

  • Zoersel
  • Erik Fuhlbrugge, Noord-Zuidambtenaar in Zoersel

Links