Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Sociaal Huis Sint Amands

Het logo van het Sociaal Huis Sint-Amands staat voor:

De samenwerking en bundeling van krachten: het Sociaal Huis verenigt zorg- en welzijnsdiensten van het OCMW Sint-Amands met de sociale dienstverlening van externe partners.

Partners: CM, De VoorZorg, sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Woning, Flegado die mensen met een beperking ondersteunt, juridische dienstverlening van de Welzijnskoepel Klein-Brabant Vaartland, die een samenwerkingsverband is tussen de OCMW's van Bornem, Puurs, Sint-Amands en Willebroek, het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) en Strijkpunt Spoor 2.

Diversiteit: een huis van en voor mensen, een open huis, thuiskomen, laagdrempelig en een sfeer van vertrouwen. De spraakballon staat voor wederzijds respect, laagdrempelig, hulpverlening, solidariteit, welkom, centraal aanspreekpunt, deskundigheid, tijd maken voor mensen en een menselijke aanpak.  

Doelstellingen

 • Maximale toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening voor elke burger.
 • Informeren van burgers, onder meer over de mogelijke opvang- en hulpvormen en over bestaande voorzieningen die opvang en hulp aanbieden op lokaal en regionaal niveau.
 • Een loket ontwikkelen dat op een geïntegreerde wijze toegang verschaft tot de sociale dienstverlening van het lokaal bestuur.
 • Een ruime samenwerking met lokale actoren tot stand brengen.
 • Efficiënte samenwerking tussen lokaal bestuur en externe actoren en dienstverleners.
 • Lokaal sociale hulp- en dienstverlening afstemmen op lokale noden.
 • Behouden van de sociale actoren in onze gemeente.

 

Op welke behoeften van de kwetsbare doelgroep wil het Sociaal Huis Sint-Amands een antwoord bieden?

 • Iedere burger kan er terecht voor elke vraag rond welzijn, ruimer dan enkel voor kwetsbare doelgroep.
 • Indien eigen diensten niet kunnen helpen, wordt er doorverwezen naar partners.
 • Detecteren van beginnende zorgnoden aan de hand van een proactieve aanpak.
 • Sneller bereiken van kwetsbare groepen via partners. 

Bereik

We bereiken de klassieke kwetsbare doelgroepen ('OCMW-doelgroep') en de cliënten van het strijkpunt (meestal tweeverdieners). Het bezoekersaantal van het Sociaal Huis is ruimer geworden.

We bereiken nog niet de doelgroep van het mobiel dienstencentrum, de mantelzorgers, mensen in sociaal isolement, maatschappelijk kwetsbare gezinnen, mensen in sociale tewerkstelling, mensen met mobiliteitsproblematiek… We doen inspanningen om deze groepen te bereiken door de opstart van een mobiel dienstencentrum, door blijvend contacten te leggen met verschillende zorgaanbieders, de verschillende zuilen aan te spreken en te onderhandelen met de welzijnskoepel Klein-Brabant Vaartland. 

Positieve (neven)effecten

 • Samenwerking tussen partners
 • De vlotte dossierbespreking
 • Nieuwe dynamiek met publiek-private samenwerking tussen partners die sociaal actief zijn
 • Vlotte invulling van de regisseursfunctie van het sociaal huis
 • Behouden van de plaatselijke dienstverlening van alle partners
 • Sneller detecteren van beginnende zorgnood door proactieve aanpak
 • Sneller bereiken van kwetsbare doelgroepen via de partners
 • Vlotte doorverwijzing tussen de eigen diensten en de partners  • voldoende eigen diensten hebben, en het lokaal bestuur als actor
 • Investeer voldoende in de coördinatie en kader het Sociaal Huis in het integratieverhaal gemeente en OCMW.
 • toegankelijkheid blijft een aandachtspunt. Denk bijvoorbeeld aan rolstoeltoegankelijk maar ook de dienstverlening van partners buiten de openingsuren
 • Schenk voldoende aandacht aan de politieke en beleidsmatige afstemming.
 • ICT vormt een sleutel tot succes

Thema's

 • armoede; etnisch-culturele diversiteit; gezondheidsbeleid; kinderopvang en gezinsbeleid; onderwijs flankerend beleid; publieke zorg; regie en coördinatie; samenwerken; samenwerking ocmw-gemeente; sociaal beleid; wonen

Contact

 • Sint-Amands
 • Annick Tersago, secretaris, annick.tersago@sint-amands.be