Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Van prentenboek naar integrale veiligheid

​De lokale politie van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken voert een lokaal integraal veiligheidsbeleid zodat burgers zich in alle omstandigheden en op alle plaatsen veilig voelen. Daar hoort ook een interactief prentenboek bij.

Met haar interactief prentenboek Jan Superpolitieman wil schrijfster en illustrator én preventieambtenaar Kim Herbots ouders via hun kinderen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid op het vlak van veiligheid. Als preventieambtenaar weet ze dat het subjectief veiligheidsgevoel van de burgers verhoogt door overlast te voorkomen en kleine ergernissen bespreekbaar te maken. Met het boek wijst ze kleuters en jonge lezertjes van de eerste graad van het lager onderwijs op verkeerd gedrag van hun ouders en speelt ze in op hun verantwoordelijkheidsgevoel. Jan Superpolitieman toont kinderen wat er allemaal mis kan gaan als volwassenen dingen doen die niet mogen: te snel rijden, verkeerd parkeren, sluikstorten, sigarettenpeuken op de grond gooien, geluidsoverlast veroorzaken. Na het verhaal kunnen de lezertjes de grote politietoets afleggen. Ze krijgen dan een politiediploma en een aantal boetebonnetjes. Hiermee mogen ze volwassenen uit hun omgeving beboeten voor foutief gedrag en een gepaste straf bedenken. ‘Wij hopen dat volwassenen die worden beboet door hun eigen kinderen, op deze manier stilstaan bij hun gedrag en verantwoordelijkheid en in de toekomst beter nadenken over de gevolgen van dit gedrag,’ aldus Kim Herbots. Het prentenboek wordt door de preventiedienst overhandigd aan kleuters en leerlingen uit de eerste graad van het lager onderwijs die met hun klas een bezoek brengen aan het politiehuis of de preventiedienst. In 2008 zette de preventiedienst de preventieve campagne voor hoffelijkheid op met het poppenspel Hoffelijke Hendrik en een werkboekje voor kinderen van het eerste tot en met het vierde leerjaar. Hierin kwamen thema’s zoals verdraagzaamheid, respect en integrale veiligheid aan bod. Ook de gewestelijke brandweer Sint-Truiden ontwikkelde enkele jaren geleden een kleurboekje voor leerlingen van het eerste en tweede leerjaar om de brandpreventielessen op een speelse manier aan te leren.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • brandweer; integrale veiligheid; jeugd; lokale politie; veiligheid

Contact

  • Sint-Truiden
  • Kim Herbots, preventieambtenaar preventiewinkel Sint-Truiden, T 011-70 19 92, preventie2.sint-truiden@skynet.be, www.preventie-sint-truiden.be

Links